Suriname moet een goede band met Nederland onderhouden

Een terugblik naar het verleden (een historische-, familie-  en culturele band met Nederland)         

Suriname heeft een historische  band met Nederland.                                                                                                                           De eerste succesvolle kolonisatiepoging van Suriname was een Engelse aangelegenheid. In 1651  stuurde de Engelse gouverneur  van Barbados, Francis Willoughby, driehonderd man met de opdracht aan de Surinamerivier een kolonie te stichten. De Engelsen waren  ervaren suikerplanters, die Barbados verlieten omdat daar gebrek aan grond was. Binnen korte tijd werd in Suriname een groot aantal plantages aangelegd, waar slaven het werk deden. Daarmee was voor Suriname het patroon voor de komende eeuwen vastgelegd.

Suriname in Nederlandse handen

Suriname werd in 1667 door Nederland (door de Staten van Zeeland) veroverd. Op 31 juli 1667 werd de Vrede van Breda gesloten. Bij de vrede werd bepaald dat Zeeland (Nederland) Suriname mocht behouden en Engeland mocht Nieuw-Amsterdam (New York) behouden. Suriname is tussen 1667 tot 25 november 1975 een kolonie/gebiedsdeel, (met kleine onderbreking  van 1804-1816) van Nederland geweest.

Het bestuur van Suriname

Suriname was vanaf 1667 in bezit van de Staten van Zeeland. In 1682 verkocht Zeeland zijn aanspraken aan de WIC (West Indische Compangnie) voor een bedrag van f 260.000,00. De WIC wilde niet alleen het financiële risico van de kolonie dragen en verkocht een derde deel aan de familie Van Aerssen van Sommelsdijck en een derde deel aan de stad Amsterdam. Deze aandeelhouders waren verenigd in de Geoctrooieerde Sociëteit van Suriname ( 1686-1795).

Toename aantal plantages in Suriname

In 1667 had Suriname ongeveer 178 plantages; In 1785 was het aantal plantages gestegen tot 591, waarvan er 432 landbouwproducten exporteerden ; de overige  verzorgden de voedselvoorziening  van Paramaribo. De plantages varieerden van 10 tot 400 ha. Het aantal slaven varieerde van 10 tot 500 slaven per plantage.

De Koloniale Staten

De eerste zitting van de Koloniale Staten werd geopende op 8 mei 1866 door gouverneur Frans van Lansberge( 1859-1867). Het aantal leden bestond uit 13 ; waarvan 9 leden werden door de kiezers gekozen en 4 leden werden door de gouverneur benoemd. De Koloniale Staten heeft tot 1949 enkele  keren verandering ondergaan. In 1949 kregen wij het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in Suriname.

In 1954 hebben wij het Statuut gehad.                                                                                                                             Het Statuut is de Rijksgrondwet geworden. De drie gelijkwaardige rijksdelen ( Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen) behartigen elk hun eigen binnenlandse zaken, terwijl ze de rijksaangelegenheden gezamenlijk bespreken en vaststellen. Zo heeft Suriname evenals de Antillen , volledige autonomie verkregen. Wij hebben in 1949 de eerste, algemene en geheime verkiezingen gehad. Elke Surinamer (toen Nederlander) mocht naar de stembus gaan. Wij  hebben verkiezingen gehad in 1949, 1951, 1955, 1958, 1963, 1967,1969,1973.

De NPK 1( bestaande uit de politieke partijen NPS, PSV, PNR en KTPI) won de verkiezingen van 19 november 1973. Deze combinatie behaalde 22 zetels. De grootste oppositiepartij bestond uit de VHP en SRI en zij behaalden samen 17 zetels. Op 15 februari 1974 maakte de Surinaamse regering onderleiding van de minister-president H.A.E. Arron bekend dat Suriname op geen later tijdstip dan ultimo 1975 onafhankelijk zou worden. In Nederland werd deze  aankondiging met vreugde begroet, maar in Suriname sloeg zij in als een bom. De rest van het verhaal tot de onafhankelijkheid zal ik voorlopig buiten beschouwing laten .

De grote emigratie  naar Nederland

De grote migratie naar Nederland kwam toen goed op gang, na de bekendmaking van de onafhankelijkheidsdatum in 1974. In 1968 werd het aantal Surinamers in Nederland geschat op 18.000. In 1971  was het aantal Surinamers  in Nederland  opgelopen tot 57.000. Anno 2021 heeft  Nederland ruim 390.000 Surinamers met Surinaamse roots. De Surinamers zijn verspreid over heel Nederland.

In de gemeenten (steden) als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Zoetermeer en Utrecht wonen de meeste Surinamers. Surinamers vinden wij in alle provinsies van Nederland. In de provincies Noord-en Zuid-Holland vinden wij de meeste Surinamers. Wij hebben met deze familieleden een heel goede band. Als wij naar Nederland gaan krijgen wij onderdak van deze familieleden. Vanwege de moderne  communicatie zal deze band ( relatie ) heel blijven voortbestaan.

De Surinaamse president Santokhi met ministers naar Nederland

Na 11 jaren gaat weer een president van Suriname op naar Nederland ( op zondag 6 september 2021). De vorige president Bouterse( 2010-2020)  had Suriname geïsoleerd van Nederland. Zijn ogen waren meer gericht op Cuba, Venezuela, China en enkele andere arme landen. Santokhi  en zijn ministers zijn door de Nederlandse regering en de koning op een waardige, respectvolle manier ontvangen. De Surinaamse familieleden in Nederland waren bijzonder blij met dit bezoek van onze president. Intussen heeft de president al enkele besluiten genomen voor onze familieleden in Nederland dat zij visumvrij mogen komen in Suriname. Een paar rotzooischoppers in Amsterdam (de beelden zijn tegenwoordige goed te volgen via de sociale media) hebben geprobeerd met hun verfoeilijke en banale praatjes de lezing in Amsterdam, die door de president is gehouden, te boycotten en te verstoren.  

Wij zijn bijzonders trots op de Surinamers in Nederland ( familieleden) dat zij vanuit Nederland dagelijks (lees de krantenberichten) ±Euro 300.000,00 voor hun familieleden in Suriname overmaken. Op jaarbasis wordt het ongeveer Euro 120.000.000 ,00. De pakketten heb ik niet meegenomen. Hardeo Ramadhin krijgt ook wat paisa (geld) uit Nederland. Wij ondersteunen de regering Santokhi/Brunswijk volledig met het herstel van de goede, oprechte en zakelijke relatie met Nederland. Ik doe een verzoek op de enkele ordeverstoorders ( mensen met een Surinaamse roots) van de stad Amsterdam, dat zij in het vervolg deze verfoeilijke acties achterwege te laten als presidenten lezingen houden in Amsterdam (Nederland).

Ik eindig dit artikel met drie bekende citaten voor de deze broeders en zusters die de orde verstoorden als onbeschaafde mensen  in de stad Amsterdam op zaterdag 10 september 2021: Eerste citaat “Onwetendheid is de bron van alle kwaad” (Filosoof Socrates ±469 -±399 v.C).   Tweede citaat: “Ik heb een droom dat ooit mijn vier kleine kinderen in een land zullen leven , waar zij niet beoordeeld zullen worden op de huidskleur, maar op hun karakter” (Dominee Martin Luther King; 15 januari 1929- 4 april 1968).                                                                                                                                 Derde citaat: “Wij hebben leren vliegen als vogels; wij hebben leren zwemmen als vissen, maar we hebben niet de wereld leren bewonen als broeders en zuster” (Dominee Martin Luther King 1929-1968).

Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!