Schaamteloos

Ik heb naar een korte video-opname zitten kijken die liet zien hoe mijn rasgenoten zich hebben misdragen voor het Anton de Kom gebouw in Nederland. Het taalgebruik en het gedrag waren schaamteloos en nivoloos. Ik weet wel dat er, wat het gedrag betreft, in elk ras niveau verschillen zijn. Maar wat ik daar zag bij mijn zwarte rasgenoten was ver onder het fatsoen niveau. Als ik op dat moment een kind bij me had gehad, had ik zijn ogen en oren afgedekt, daar ik niet zou willen dat een kind deze smerige taal en dat ordinaire gedrag zou horen en zien. Op dat moment schaamde ik me dat ik Surinamer was, maar nog meer dat ik ook tot het zwarte ras behoorde. Een mens die zichzelf respecteert, zal nooit een ander zo vernederen. Deze mensen hadden duidelijk geen zelfrespect.

Mijn oma zei altijd, ‘er zijn vloermensen, wandmensen en plafondmensen. Zorg ervoor dat je altijd tot de plafondmensen behoort. Als kind begreep ik niet wat ze daarmee bedoelde. Toen ik echter naar het gedrag van deze scheldende mensen keek, begreep ik in een flits wat ze met deze uitdrukking bedoelde. Dit waren beslist geen plafondblakkaman waar je tegen opkijkt en respecteert. Dit waren duidelijk vloerblakkaman, daar kijk je op neer en ze verdienen geen respect. Ik was opgelucht dat ik tegen mezelf kon zeggen dat ik wel zwart ben, maar dankzij mijn opvoeding gelukkig geen vloerblakkaman ben.

Waarom denken mensen dat ze geweldig zijn als ze zich zo ordinair gedragen? Hoe kunnen ze trots zijn op zulk beschamend gedrag? Wat willen ze bereiken door zoveel vuile taal de ether in te braken? En dat voor het oog van de hele wereld! Beseffen ze wel dat ze met dat ordinaire gedrag, niet alleen zichzelf maar alle blakkamans te schande hebben gemaakt? Terwijl ik zat te kijken, had ik de neiging om de straat op te rennen en te roepen: ”Ik ben zwart maar behoor niet tot die vloergroep hoor.” Dat iemand in een momentopname uit zijn slof schiet, is begrijpelijk. Maar bewust plannen en de straat opgaan om zich zo te gedragen, is onbegrijpelijk. Ik vraag me af hoe zulke mensen zich voelen als ze achteraf naar die beelden op de televisie kijken. Zullen ze zich trots op de borst slaan of zullen ze zich doodschamen? Gelukkig was het maar een kleine groep die zich heeft misdragen.  Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de kijkers niet zullen generaliseren. Dat ze niet zullen zeggen dat alle zwarte mensen zo vulgair zijn.

Ik maakte me het meest zorgen om het racisme. Van ordinair gedrag kan elk mens zich distantiëren, maar racisme wordt je opgedrongen en veroorzaakt alleen pijn en angst. Wat je voor jezelf niet wilt, doe het dan een ander ook niet aan. Suriname heeft nooit discriminatie gekend. We konden soms boos zijn op elkaar en elkaar uitschelden, zoals het zo vaak gebeurt bij broers en zussen, maar er was nooit haat. Deze groep mensen zaait met zijn gedrag bewust haat onder de Surinamers. Als men het heeft over discriminatie wordt er direct gedacht aan wit discrimineert zwart. Deze groep heeft laten zien dat er ook onder kleurlingen wordt gediscrimineerd en dat de wortel van dit kwaad onverdraagzaamheid en jaloezie is. Een vooroordeel wordt dan in een daad omgezet. Ze doen niet alleen zichzelf hier kwaad mee maar heel Suriname. Deze groep leeft veilig in Nederland maar zaait via de media haat onder de Surinamers. Zij hoeven niet in de sfeer van haat te leven, maar ze creëren wel die situatie voor Suriname. Ze steken de lont aan in de Surinaamse samenleving en als het vuur oplaait rennen ze hard weg en kijken vanaf Nederland toe hoe hun landgenoten in Suriname tot as vergaan. Dat is laag en laf.

They keep on trying to bury him, but they don’t realize that he is the saving seed. Ze hebben het geprobeerd met protestacties en nu zetten ze het sterkste mensvernietigende wapen in namelijk racisme. Natuurlijk zullen er Surinamers zijn die in deze val zullen trappen en zo zullen meewerken aan het verzieken van onze samenleving.  Laten we hopen dat de groep die racisme bestrijdt, groter en sterker zal zijn en dit kankergezwel met wortel en al zal uitroeien.                                                              Nelson Mandela zei eens: ”A wise man is superior to any insults, which can be put upon him, and the best reply to unseemly behavior is patience and moderation.”(Een wijs man is superieur aan alle beledigingen die hem kunnen worden aangedaan en het beste antwoord op onfatsoenlijk gedrag is geduld en gematigdheid.”) Laten we hopen en bidden dat onze president zo wijs zal zijn om alle rassen te blijven omarmen, het goede voorbeeld zal blijven geven, zodat racisme nooit de kans zal krijgen om wortel te schieten in ons geliefde land.

“Racism is not an accident. It is man-made and can be removed by the actions of human beings.”                                                                                                                                                                                                                                                               

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!