Visserijsector vreest Tigri op zee

De visserijsector is gebelgd over het feit, dat piraterij wordt gelegaliseerd. De regering heeft geen extra vergunningen uitgegeven, wel wordt illegaliteit gelegaliseerd, laat Udo Karg voorzitter van de Stichting Suriname Seafood Association (SSA) weten, in gesprek met Dagblad Suriname.

Het punt van de ‘middleman’ is onduidelijk, de regering wil deze echter uitschakelen, zegt Udo Karg. Het is een illegale praktijk, dit wordt nu gelegaliseerd, terwijl ook de vergunning wordt afgegeven. “Hiermee worden zowel de eigen als internationale wetten overtreden. Zowel de minister als de president hebben aangegeven dat er illegaal wordt gevist op de Corantijn”, zegt Karg.

De term ‘middleman’ kwam na het staatsbezoek van de president naar voren waarin deze aangaf dat dit verschijnsel moet worden uitgeschakeld. “Het legaliseren van illegale praktijken betekent het erkennen hiervan en het overnemen van de rol van de middleman”, merkt Karg op. Daarbij wordt ook toegang gegeven tot vergunningen.

De sector reageert ook op berichten uit Guyana. “Met name in een artikel van ‘Stabroek News’ wordt melding gemaakt van gesprekken over vergunningen op basis van door ons gestelde vergunningsvoorwaarden.” Karg verduidelijkt dat de gedane toezeggingen in Guyana voor beroering hebben gezorgd. “Het baart ons zorgen, omdat de gedane toezeggingen worden geïnterpreteerd als een stukje ‘Tigri op zee’.” De gesprekken zouden vergunningen inhouden voor de Corantijn in de economische zone, zo laat de voorzitter van SSA weten. “Het stuk tussen de Corantijn en de Coppenamerivier is op dit moment niet meer bevisbaar voor onze lokale vissers, onze mensen worden verjaagd en overvallen.” Karg benadrukt, dat dit berichten zijn uit Guyana, maar dat dit soort berichten wel zorgen baren. 

Hij spreekt de vrees uit die in de sector heerst, dat door het vergunningenbeleid de Guyanese vissers dit gedrag ook op de Marowijnerivier zullen tonen. Deze vrees is niet ongegrond, laat Karg doorschemeren. “We merken zware terugvallen in de bevolkingsvisserij en achteruitgang in de vangsten. Tegen deze vorm van piraterij protesteren wij.”

Karg geeft ook aan dat piraterij niet gelegaliseerd kan worden. “Wij verwachten van de  president dat hij overeenkomstig de grondwet onze Surinaamse grenzen en belangen beschermt. Niet alleen voor de vissector, maar voor het totale land”, besluit Karg. 

RB

error: Kopiëren mag niet!