World Clean Up Day ook in Nickerie

In het district Nickerie zullen ook schoonmaakactiviteiten worden gehouden in verband met ‘World Clean Up Day’. Wereldwijd wordt in meer dan 180 landen actie ondernomen rond 18 september World Clean Up Day. Dit meldt het Burger Informatie Centrum Nickerie.

Zoals de afgelopen jaren het geval was, heeft de districtscommissaris van Nickerie besloten om ook dit jaar stil te staan bij deze dag. In alle vijf ressorten van het district zullen gedurende één dag per ressort vanaf maandag 13 september de bermen worden ontdaan van zwerfvuil en wel alsvolgt:

– Maandag 13 september in het ressort Henarpolder

– Dinsdag 14 september in het ressort Wageningen

– Woensdag 15 september in het ressort Oostelijkepolders

– Donderdag 16 september in het ressort Westelijkepolders

– Vrijdag 17 september in het ressort Nieuw Nickerie

Op een ieder wordt een beroep gedaan om een handje te helpen en tenminste de inrit en de bermen voor uw woning of kantoorgebouw van zwerfvuil te ontdoen.

In de ressorten worden in aanloop naar de activiteiten de binnenwegen schoongemaakt.

error: Kopiëren mag niet!