Verwaarloosde panden

Een affront voor werelderfgoedstatus Paramaribo binnenstad 

Sterk verwaarloosde en in vervallen staat verkerende panden in de historische binnenstad die al jaren er ook nog verlaten bij staan, zijn een regelrechte affront voor de werelderfgoed status van Paramaribo. Een aantal van die panden is van de overheid en anderen zijn in particulier bezit. Veelal hebben deze panden een monumentale status, hetgeen betekent dat ze onder de Monumentenwet vallen en dus als nationaal cultureel erfgoed beschermd en behouden dienen te worden.

Afgezien van een aantal panden dat redelijk goed tot goed wordt onderhouden, bevinden zich binnen de begrenzing van de historische binnenstad van Paramaribo ook tal van panden die er als “rotte kiezen” bij staan te midden van andere goed onderhouden gebouwen. Voor velen vormen deze panden een doorn in het oog. Ze staan er vies en armoedig bij en zijn bepaald geen reclame voor menige bezoekers uit het buitenland. Sommige van deze verlaten panden vormen ook nog onderdak voor zwervers en onverlaten, met alle andere mogelijke gevaren van dien.

Meer ondersteuning

Erfgoed instanties, zoals de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en de Commissie Monumentenzorg, die door gepassioneerde deskundigen worden bemenst, timmeren reeds vele jaren aan de weg als het gaat om de naleving van de Monumentenwet en het vergroten van de bewustwording over het belang van behoud en bescherming van monumentale panden.

Vanuit de regering zou er meer ondersteuning moeten komen richting deze instanties. De overheid zou ook het voorbeeld moeten geven als het gaat om het onderhoud en in stand houden van monumentale panden die onder zijn beheer vallen.Voorstellen van de erfgoedinstanties om incentives te geven aan particuliere eigenaren van monumentale panden voor onderhoudswerkzaamheden zouden serieus opgepakt moeten worden. Belasting incentives en goedkoop kapitaal voor het verrichten van onderhoud zijn concrete voorstellen die er liggen.

De Paramaribo historische binnenstad staat sedert juni 2002 op de UNESCO Werelderfgoed lijst vanwege haar “outstanding universal value”. De historische binnenstad van Paramaribo met haar prachtige monumentale panden is voor de huidige en toekomstige generaties in de wereld van zeer grote culturele waarde. De wereldgemeenschap hecht er groot belang bij dat onze historische binnenstad permanent beschermd wordt.

Binnen de Surinaamse wereld van gebouwd erfgoed experts is men de mening toegedaan, dat de overheid middels beleid daarin actiever het voortouw moet nemen. Aan deskundigheid ontbreekt het geenszins. De historische binnenstad Paramaribo is een toeristisch trekpleister en er zou veel meer uitgehaald kunnen worden. Jaarlijks moet aan de het Wereld Erfgoed Comité, een werkarm van de UNESCO, rapportage worden gedaan over de staat van de historische binnenstad.

SS

error: Kopiëren mag niet!