President Santokhi spreekt gezamenlijke Nederlands parlement toe

“Ik sta thans voor u als symbool van het nieuwe begin in Suriname”, zo benadrukt president Chandrikapersad Santokhi zijn bezoek met de regeringsdelegatie aan de Eerste- en Tweede Kamer der Staten-Generaal in Nederland op donderdag 9 september. Het staatshoofd ziet dit werkbezoek als een nieuw begin in de bilaterale relaties geschoeid op de leest van intensieve samenwerking tussen beide landen.

Historisch verbonden 

“We zijn niet alleen historisch met elkaar verbonden, maar ook op een andere bijzondere wijze. In uw land is er een Surinaamse diaspora van bijkans 360.000 personen, die heel intensieve banden onderhoudt met het land van herkomst. Deze relatie is niet alleen vanwege familiebinding van belang, maar ook vanuit economisch en financieel perspectief. In deze moeilijke tijd zorgen al deze mensen voor een helpende hand naar hun familieleden in Suriname”, sprak president Santokhi.

Hij gaf als voorbeeld de pakketten die dagelijks naar Suriname gestuurd worden met levensmiddelen en andere zaken. Het staatshoofd is erg blij met deze gedemonstreerde vorm van solidariteit. Hij is zeer verheugd dat Nederland op deze wijze haar verbondenheid en solidariteit met Suriname toont in deze tijd van economische terugval. Hij gaf verder aan, dat het diasporabeleid van Suriname er op gericht is om intensief samen te werken op het gebied van toerisme, handel, investeringen, cultuur, sport, economie en de inzet van technisch kader en samenwerking met private ondernemingen. Het nieuwe begin houdt ook in, dat de regering haar beleid zal baseren op nationaal en internationaal geldende wet- en regelgeving voor integer bestuur, democratie, rechtsstaat en respect voor bescherming van mensenrechten. De Surinaamse Grondwet stelt iedere burger in de gelegenheid zijn aspiraties na te streven gebaseerd op wet en recht.

Duurzame ontwikkeling 

“Duurzame ontwikkeling staat centraal en is een belangrijke leidraad bij de uitvoering van ons ontwikkelingsbeleid. Dit alles is onderdeel van ons beleid gebaseerd op urgentie, stabilisatie en groei. Onlangs is in de Nationale Assemblee in Suriname het ambitieuze Herstelplan goedgekeurd als de beginfase van de uitvoering van het reconstructie beleid. Hiermee is een aanvang gemaakt met het duurzaam herstel van de onevenwichtigheden in de Surinaamse economie.” 

“Helaas zal de veerkracht van het Surinaamse volk wederom op de proef worden gesteld. Zwaar op de proef gesteld! Monitoring van de uitvoering en continue overleg met bedrijfsleven, producenten, importeurs, de financiële sector en de vakbeweging vereist veel kundigheid, vaardigheid, takt, geduld en vertrouwen en vooral bestuurlijke- en politieke stuurmanskunst”, stelde president Santokhi. Het staatshoofd zei ook, dat hij namens Suriname over enige tijd als voorzitter leiding mag geven aan de CARICOM, de Caribische Gemeenschap. Hij zal ook over enkele weken de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken en met de wereldgemeenschap perspectieven delen.

Suriname-Nederland Business Forum

President Santokhi heeft gisteren ook het Suriname-Nederland Business Forum in Den Haag toegesproken  Het staatshoofd heeft in zijn toespraak tijdens het forum Nederlandse- en diaspora bedrijven opgeroepen in te spelen op deze herstelde relatie. Hij noemde de bijeenkomst een belangrijke activiteit in het werkprogramma. De president zei, dat reeds aan de meeste condities voldaan is om alvast de samenwerking met Nederland, en in ieder geval het bedrijfsleven aldaar op gang te brengen. Hij benadrukte, dat er voor investeren politieke stabiliteit, zekerheden op middellange en lange termijn, veiligheid, goed bestuur, een goed investeringsklimaat en rechtszekerheid nodig zijn. Deze zaken zijn in place en het bedrijfsleven is nu aan zet om hierop in te spelen.

Om de Surinaamse economie te stabiliseren zijn er volgens Santokhi nog andere uitdagingen, zoals aanpassing van de Investeringswet en aanpassing van de Nationaliteitswet. Ook aan deze zaken wordt er gewerkt. President Santokhi hield zijn gehoor ook de gemaakte afspraken tussen Suriname en buurland Guyana voor, als het gaat om het ontwikkelen van elkaars economie. De twee landen zullen elkaar ondersteunen om respectievelijk beter de CARICOM en Europese markt te bereiken. In dit kader zullen barrières in de handelsbetrekkingen samen weggewerkt moeten worden.

Bezoek Rotterdamse haven 

President Santokhi heeft samen met zijn regeringsdelegatie ook een bezoek gebracht aan de haven van Rotterdamse. Samen met de ministers Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking), Riad Nurmohamed (Openbare Werken) en Kenneth Amoksi (Justitie en Politie) en de ambassadeurs Rajendre Khargi en Henk van der Zwan heeft de delegatie een boottocht gemaakt aan boord van het uiterst luxe vaartuig Prinses Amalia.

De Surinaamse delegatie heeft kunnen aanschouwen hoe Nederland omgaat met haar oeververdediging. Dit bezoek is voor Suriname relevant, omdat het inzichten zal geven in beleidsgebieden die voor Suriname van essentieel belang zijn. Er is onder andere gekeken naar de expertise welke Nederland specifiek biedt voor infrastructurele werken als het gaat om kustverdediging tegen de stijgende zeespiegel. Moderne inzichten en toekomstige ontwikkelingen over het ontwikkelen van havens, overslag en containervervoer. De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa met een totale goederenoverslag van 470 miljoen ton in 2019.

error: Kopiëren mag niet!