Gezamenlijke vakbeweging wil koerscompensatie naar SRD 1.100 verhogen

De gezamenlijke vakbeweging heeft in de onderhandelingen met de regering het tegenvoorstel gedaan om de huidige koerscompensatie van SRD 100 te verhogen naar het netto bedrag van SRD 1.100.

Het onderhandelingsteam van de regering had voorgesteld de koerscompensatie met SRD 500 te verhogen tot SRD 600. 

De vakbeweging eist verder, dat binnen een maand het minimumloon en de armoedegrens wordtenvastgesteld. Met betrekking tot belastingverlichtende maatregelen gaat de vakbeweging mee met het voorstel om de regering tot en met december 2021 de ruimte te geven om de zaak integraal te bekijken. De bedoeling is wel, dat de belastingaanpassing per januari 2022 gestalte krijgt.

Deze tegenvoorstellen van de vakbeweging zijn op schrift gesteld en woensdag aangeboden aan de regering. 

Het bod van de regering voor koerscompensatie vindt de gezamenlijke vakbeweging ondermaats om de overlevingskans van de werkende klasse, gepensioneerden en overige burgers enigszins te waarborgen. De koerscompensatie zoals zij voorstelt dient belastingvrij te worden uitgekeerd, het moet voor 70% doorwerken naar de gepensioneerden en de particuliere sector moet de koerscompensatie ook belastingvrij aan haar werknemers kunnen uitbetalen.  

De vakbeweging benadrukt, dat haar 11 punten tellend eisenpakket, dat eerder op 21 augustus 2021 aan de regering is aangeboden, nog recht overeind staat en dat daarover onmiddellijk onderhandeld zal worden na de uitvoering van het tegenvoorstel. Ze wijst ook erop, dat de gezamenlijke vakbeweging zelfstandig wenst te bepalen welke onderhandelingspunten uit haar eisenpakket bilateraal met de regering besproken moeten worden, en welke punten op de agenda worden geplaatst van het nog in te stellen Tripartite Orgaan.

“De vertegenwoordigers van de gezamenlijke vakbeweging onder coördinatie van RAVAKSUR vertrouwt erop dat de Surinaamse regering openstaat voor verdere dialoog – hetzij bilateraal of in tripartite verband – en structureel zal starten met het inlossen aan de sociale schuld van de werkende klasse, gepensioneerden en overige burgers”, aldus het schrijven van de gezamenlijke vakbeweging.

SS

error: Kopiëren mag niet!