Versnelde en vernieuwde aanpak onderwijs binnenland

Stagnaties van het regulier onderwijs in verschillende delen van het binnenland worden onmiddellijk opgeheven. Waarnemend-president Ronnie Brunswijk en minister Marie levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C) hebben samen met deskundigen in een spoedonderhoud op maandag 6 september, het hoofd gebogen over de onderwijsproblemen van het achterland. Enkele oplossingsmodellen, die door Brunswijk zijn aangedragen tijdens dit gesprek, zullen meteen door de minister worden uitgevoerd. 

Innovatie              

De waarnemend-president resident gaat voor praktische oplossingen met daarbij besparing van geld en tijd. Hij heeft de minister en haar staf daarom gevraagd om alles in het werk te stellen om daar waar er een grote concentratie is van leerlingen, die naar de MULO-school moeten, het onderwijs naar die dorpen te brengen. Het gaat in deze om een pilotfase in onder andere de dorpen Loka Loka en Guyaba. In deze twee gebieden wordt in oktober gestart met het mulo voor het eerste leerjaar, tegenwoordig leerjaar 9 genoemd. De minister gaat mee met het voorstel en zal samen met haar staf alles in het werk stellen om dit nieuw initiatief van Brunswijk uit te voeren. Indien de mogelijkheid daartoe bestaat wat materiaal en mankracht betreft, zal ook een aanvang worden gemaakt met het tweede leerjaar. Door de zware regens zijn zowel het gebouw, als bijna al het schoolmeubilair van de basisschool te Loka Loka vernietigd. Door de ontstane situatie zijn deze jeugdigen weer verstoken van onderwijs. 

Ook de problemen van LBO Brokopondo, O.S. Sarakreek, Tapoeripakreek en Langu te boven Suriname zijn onder aandacht gebracht van de minister. De Wnd president pleitte dat de leerlingen van dit Langugebied niet langer verstoken moeten zijn van onderwijs. Hij vroeg aan de minister haar onverdeelde aandacht voor deze school en erop toe te zien dat de school per 1 oktober van start gaat.  

De overige problemen zoals een tekort aan computers voor LBO Brokopondo, gebrek aan goede toiletten, gebrek aan watervoorziening en schoolmateriaal voor onder andere O.S. Sarakreek zijn ook besproken. 

Moengotapu

Verder is ook afgesproken dat de opening van de nieuwe VOS-school te Moengotapu op 10 oktober plaatsvindt. Volgens inventarisatie van het ministerie zullen zo’n 200 eerstejaarsstudenten op deze school worden opgevangen.

error: Kopiëren mag niet!