Districtscommissaris Para voorbereid op de drukte in de vakantieperiode

In het district Para liggen de meeste vakantieoorden. In de vakantieperiode is er enorme drukte te verwachten in het district. De districtscommissaris van Para, Marlene Joden, zegt in een gesprek met Dagblad Suriname dat ze ready is voor de komende drukte.

“De voorbereidingen hebben we al reeds gedaan, het hoofd Beheer Bestuursressorten (BBR) is bezig naar alle ressorten te gaan om te kijken of alles in orde is.” Joden laat weten dat de oorden georganiseerd zijn, “hun voorwerk hebben ze al zelf gedaan”.

Zoals eerder bekend, zit Para al geruime met een vuilophaalprobleem, omdat de ondernemers die belast zijn met vuilophaal hun gelden nog niet hebben ontvangen. “Een van de ondernemers heeft wel een deel gehad en daarna niet meer.”

Wat betreft vuilophaal bij de vakantieoorden geeft Joden aan, dat er  gesproken is met de oorden en dat er een ondernemer is aangewezen die belast is met vuilophaal van alle oorden. De vuilophaal moet twee maal per week plaatsvinden. De oorden bekostigen de vuilophaal zelf. 

Joden geeft verder aan, dat er een goede samenwerking is met de politie en ook is er al gesproken met de gewestelijke politiecommandant over de drukte in deze periode. Als calamiteiten zich mochten voordoen in het district of bij de vakantieoorden, dan is de politie voorbereid daarop, laat Joden weten.

SK

error: Kopiëren mag niet!