Laatste woord nog niet gezegd over verhoogde stroomrekeningen

Het laatste woord is nog niet gezegd in de kwestie van verhoogde stroomrekeningen die de samenleving bezig houdt. Het parlement zal zich nader over deze kwestie buigen na het reces. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zal worden gevraagd het parlement nader in te gaan op de vele klachten vanuit de samenleving en het bedrijfsleven over de verhoogde stroomrekeningen. Assembleevoorzitter Marinus Bee zei dit vorige vrijdag tijdens de openbare vergadering. 

De EBS heeft sedert medio vorige maand aan verbruikers de stroomrekening aangeboden op basis van de verhoogde tarieven. Kringen rond de Stichting Verbruikersraad Suriname (SVS), een werkarm van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), zeggen desgevraagd dat de perceptie die de regering c.q. de minister van NH bij de samenleving heeft geschapen bij het bekendmaken van de verhoogde tarieven niet in overeenstemming is met de werkelijkheid waar men nu mee geconfronteerd word. Het beeld dat geschapen is, is dat men wel meer zal moeten betalen, doch dat het niet zo vaart zou lopen bij zuinig stroomverbruik. De hoogte van de nieuwe stroomrekeningen had men niet verwacht. De praktijk wijst uit dat men bij nagenoeg hetzelfde stroomverbruik 2 tot 3 maal meer moet betalen.

Normale huishouden

Een klein huishouden dat per maand 150 KwH verbruikt, en normaal SRD 39 betaalt zou met de verhoogde tarieven SRD 62,50 betalen. Dat is inderdaad ook zo, maar de praktijk wijst uit dat het grootste deel van de samenleving bestaat uit huishoudens met een maandelijks verbruik van tussen de 200 KwH en de 800 KwH. En het zijn gewone en normale huishoudens, met een koelkast, TV, microwave, rice cooker, hydrofoor, strijkijzer, wasmachine, een ventilator en andere meest eenvoudige apparaten. In deze tijd zijn dit geen luxe zaken. Bij normaal gebruik komt het maandelijks verbruik als gauw in de buurt van 800 Kwh. Er valt op deze zaken weinig te bezuinigen. Het zijn de normale dingen van alledag. Tussen de 40 en 50.000 huishoudens vallen binnen deze verbruikersgroep. Een gemiddeld huishouden verbruikt maandelijks 800 KwH. Betaalde men normaliter SRD 356,50, nu krijgt men een stroomrekening gepresenteerd van SRD 810,. Hoewel men zelf kon uitrekenen hoeveel men op basis van de verhoogde tarieven zou moeten betalen, zijn velen toch “geschrokken” van de te betalen rekeningen. Nu pas dringt het tot velen door welke aanslag de verhoogde stroomrekening op hun portemonnee pleegt. 

De KKF heeft recentelijk in een schrijven aan Assembleevoorzitter Marinus Bee gevraagd om de verhogingen van de stroomtarieven per onmiddellijk aan te houden. De pijnlijke gevolgen van de verhoogde stroomtarieven zullen volgens de KKF door de verbruikers als de zoveelste aanslag ervaren op hun besteedbaar inkomen. De sociaal-economische druk om te overleven en de perspectieven om van daaruit te komen, zal verder verslechteren, aldus de KKF.

Bedrijfsleven

De verhoogde stroomrekeningen komen bij het bedrijfsleven ook heel erg hard aan. Exploitatie- en productiekosten zijn in een klap fors toegenomen. De verhoogde stroomrekeningen volgen op de recent verhoogde brandstofprijzen. Deze verhogingen zullen uiteindelijk verrekend worden in de prijzen van het eindproduct die de consument moet betalen. In de wereld van het bedrijfsleven zijn er thans enige bewegingen te constateren van enkelingen die vinden dat de verhoogde stroomrekeningen niet betaald moeten worden. “Als wij als bedrijfsleven niet betalen, zal de EBS ons dan ook massaal moeten afsluiten?”, aldus een ondernemer die niet bij naam genoemd wenst te worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!