Regering praat met vakbeweging over 11 punten tellend wensenpakket

President Chandrikapersad Santokhi heeft maandag 30 augustus op het Kabinet van de President samen met het clusterteam van ministers een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden in Suriname. De ontmoeting vond plaats naar aanleiding van een schrijven van de gezamenlijke vakbonden. Er waren onder andere leden van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en C47 aanwezig. Vicepresident Ronnie Brunswijk was ook aanwezig.

De bijeenkomst was belegd om met de vakbeweging af te stemmen over de te treffen maatregelen van de regering om verlichting te brengen in de financiële situatie van de werkende klasse. Het gaat om tussentijdse maatregelen op weg naar definitieve oplossingen. Het tweede aspect was om een tripartiet overlegorgaan in het leven te roepen als een platform, waarbij het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid samen zullen werken aan plannen om een akkoord te bereiken over maatregelen die noodzakelijk zijn op weg naar volledige herstel van de economie.

Aanstaande vrijdag wil president Santokhi het tripartiet overlegorgaan installeren met een ruime vertegenwoordiging van de vakbeweging. Middels dit overlegorgaan wil de regering ervoor zorgen, dat er op een gestructureerde manier overleg gevoerd gaat worden op weg naar een sociaal akkoord. Het voorstel van de vakbeweging is onder meer om koerscompensatie te krijgen en een inflatiecorrectie. In het schrijven aan de regering is een wensenpakket opgenomen van 11 maatregelen die zij graag doorgevoerd wenst te krijgen van de regering. 

Een vervolg bijeenkomst vindt komende zaterdag plaats om over concrete maatregelen te praten die in september genomen moeten worden. Deze maatregelen moeten leiden tot verlichting. De minister van Financiën en Planning zal dan op tafel leggen wat er op basis van de beschikbare middelen gedaan kan worden om alvast te zorgen voor verlichting.

SS

error: Kopiëren mag niet!