Online groepstrainingen voor jongeren binnenkort door kinder-en jeugdpsycholoog

Constancia Daniels-Crisis MSc. is kinder-en jeugdpsycholoog in Suriname en zal in september twee online trainingen verzorgen aan jongeren. De leeftijd voor deelname aan beide trainingen is vanaf 11 jaar. De eerste training zal gaan over “Hoe ga ik om met angstige en verdrietige gedachten?” en zal verzorgd worden op 13, 15 en 17 september. De tweede training handelt over “Problemen oplossen” en zal verzorgd worden op 20, 22 en 24 september.

In gesprek met Dagblad Suriname zegt Daniels, dat ze in juli al een online training heeft verzorgd aan jongeren over “hoe ga ik om met angstige en verdrietige gedachten”. Ze geeft aan dat ze het succesvol kan noemen, omdat ze toch een aantal jongeren heeft kunnen bereiken. “Bij deze training leren de jongeren dat een gebeurtenis een gedachte kan oproepen, een gedachte bepaalt op zijn beurt je gevoelens, je gevoelens bepalen je gedrag en je gedrag heeft consequenties. Zo leren de kinderen inzicht krijgen in hun gedachtenpatroon, hun gedragspatroon en wat de consequenties zijn. Een angstige gedachte maakt je angstig en dat heeft weer negatieve consequenties. Je bevriest of je vecht terug.”

Tijdens de online training zullen de kinderen inzicht krijgen in de 5 G’s: gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolgen. “Aan de hand van het zeven stappenplan leren ze deze gedachten te neutraliseren en een nieuw gedachtenpatroon op te zetten, waardoor ze nieuwe gevoelens krijgen, nieuwe gedragingen en nieuwe gevolgen. Ook leren ze onderscheid maken tussen helpende en niet helpende gedachten. Dat helpt om nog meer inzicht te verkrijgen in hun gedachtenpatroon.”

Een extra training is “Problemen oplossen”. Daniels stelt dat veel jongeren niet zo goed weten hoe ze hun problemen moeten oplossen of hebben geen idee dat het op andere manieren kan. “Middels deze training leer ik de jongeren hun problemen te beschrijven. Wanneer het wel een probleem is en wanneer niet.” Met het zevenstappenplan zullen de jongeren leren hoe ze hun problemen kunnen oplossen.

Daniels geeft ook aan, dat de ouders hun kinderen kunnen opgeven voor de online groepstrainingen, vooral als ouders merken dat hun kinderen moeite hebben met het oplossen van problemen. Of als ze merken dat hun kind struggled met angstige of verdrietige gedachten.  

“Enkele reacties van de vorige training waren dat de kinderen het heel leerrijk vonden en dat het ze helpt om positiever in het leven te staan als ze deze stappen uitvoeren. Een ander reactie was dat ze het heel leuk vonden, ze hadden niet verwacht dat het op zo’n leuke manier verzorgd zou worden.” Daniels zegt dat het haar goed stemt dat ze jongeren vaardigheden kon aanleren om met angstige en verdrietige gedachten om te gaan.

SK

error: Kopiëren mag niet!