Kwaadspreken de mond snoeren

Mensen veroorzaken bewust of onbewust veel pijn door roddel en kwaadspreken. Men verspreidt informatie die niet klopt. In de meeste gevallen ontstaat roddel omdat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Het zit in de menselijke aard om te willen weten wat er speelt. Krijgt men hier geen hoogte van, dan worden oorzaken of redenen zelf bedacht. Veel roddels ontstaan dus vanuit een behoefte aan controle. Roddelen is kwaadspreken over een ander en het is ook vaak een manier om ons eigen falen en onze eigen onzekerheid te verdoezelen.  Het doel is meestal om dat kwaad snel te verspreiden. Veel mensen gaan kapot aan onware, oneerlijke verhalen die anderen over hen vertellen. Degene die roddelt, belicht slechts één, heel specifiek gekleurde kant van het verhaal. De kant van de afwezige wordt niet gehoord. De interpretatie en analyse over het handelen van een ander wordt als waarheid gepresenteerd. Het is dus raadzamer om mét dan óver iemand praten.

Er zijn erg veel verwijten en roddels in omloop zoals: ”De president heeft vijf volgauto’s terwijl a volk e`pina, de president is uit hoogmoedswaanzin met zijn eigen auto naar Guyana gegaan en geeft onze visvergunningen weg.” Men staat maar wat te raden en gissen. Het juiste antwoord op de vragen, interesseert de mensen die deze roddel verspreiden niet en daarom stellen ze hun vragen niet rechtstreeks. Het gaat hen meer om de drang om dat kwaad te verspreiden, om de president in een kwaad daglicht te zetten. Men ziet liever de splinter in het oog van de ander dan de balk in eigen oog.                                                                                                                              Velen uit de vorige regering hebben enorme bedragen uitgegeven aan reizen per vliegtuig en verblijf in dure hotels. Hun vrouwen gingen zelfs shoppen in Miami. SLM werd misbruikt en is nu failliet. Reizen per vliegtuig is veel duurder dan met de auto de grens over. Bovendien bezoekt de president een ander land niet voor eigen belang. Hij reist en handelt in het belang van Suriname. De wil om naar een positief antwoord te zoeken op vragen, is er niet bij de kwaadsprekers. Neem bijvoorbeeld de roddel over de visvergunningen. Die was zo negatief totdat de president de ware toedracht hierover in de DNA kwam toelichten. En zo vliegen de onterechte verwijten de ether in en ontaarden in smerige roddel.

Het zou erg prettig zijn als er in de samenleving geen kwaadsprekerij meer was. Dit zal pas stoppen op ‘t moment dat de kracht van de liefde sterker is dan de zucht naar macht. De neiging tot kwaadspreken zit in de mens. De toehoorder kan echter wel een belangrijke rol spelen om dit kwaad te stoppen. Hij of zij kan laten zien dat hij niet open staat voor ongegronde verwijten die neigen naar kwaadsprekerij, door het stellen van de drie volgende vragen:                                                     – Komt hetgeen je mij moet vertellen van jezelf of heb je het van een ander gehoord?”                                                                                                                       – Zal hetgeen jij te vertellen hebt, vreugde of pijn en verdriet brengen?”      –  Is het echt noodzakelijk dat je mij dit vertelt of denk je dat ik er ook zonder kan?”   Als het antwoord op deze drie vragen luidt dat het gerucht van een ander komt, dat het pijn en verdriet zal veroorzaken en dat je er best zonder kan, kan jij antwoorden dat je het liever hoort van de persoon zelf en dat jij je liever niet verheugt op de pijn van een ander Bovendien is deze roddel niet echt noodzakelijk, er zijn veel dringender zaken die jij wil horen. Met andere woorden dan is dit de manier om kwaadsprekerij letterlijk de mond te snoeren zonder agressie op te wekken.

Verwijten en kwaadspreken zijn vaak een manier om angst en het eigen falen te verdoezelen. Dit is beslist het geval bij de huidige kwaadsprekers. Er komen steeds meer corruptieve handelingen over de vorige regering aan het licht en dat zaait angst onder de schuldigen. Om de aandacht van zichzelf af te leiden, worden er ongegronde verwijten geuit aan het adres van de president en zijn regering. Deze mensen zijn terecht bang, daar deze regering voornemens is om door te gaan om al deze gepleegde corruptieve handelingen bloot te leggen. Zo alleen kan het volk inzicht krijgen in hoeveel geld er van het land is geroofd, op welke wijze en door wie.

Ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten, niet van onze omstandigheden. Laten we besluiten om ons naar elkaar positief op te stellen. Alleen zo kan er een samenleving worden gecreëerd waarin we elkaar geen pijn doen. Houd altijd in gedachten dat zij die maar met verwijten en kwaad blijven gooien, nooit tijd zullen hebben om liefde te zaaien.

 “What you are looking for is not out there, it is inside you.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!