Ronald Hooghart: “Ram en Rawan zijn de verpersoonlijking van het goed en het kwaad, ik zie minister Ramadhin als Rawan”

“Apartheid en discriminatie in Suriname”, was het thema van de persconferentie bijeengeroepen door leiders van functionele groepen, die problemen rond Covid-19 ter tafel brengen. De aanpak van de regering wordt onder schot genomen. De bijeenkomst werd gehouden in de conferentiezaal van de Centrale van Landsdienaren Organisaties, CLO.

Goed gezelschap

Wij verkeerden in bekend gezelschap. De persconferentie werd voorgezeten door mr. Jennifer van Dijk-Silos bijgestaan door apostel Steven Reyme van Logos International, bisschop dr. Steve Meye van de gemeente Nieuwe Generatie Gods Bazuin, vakbondsleider/politicus Ronald Hooghart van de CLO, voedseltechnoloog Ricky Stuttgart en entrepreneur Karel Donk.

Petitie besproken

Mevrouw Van Dijk gaf te kennen, dat de aanleiding van het houden van een persconferentie te maken heeft met de petitie die de bovengenoemde organisaties en personen, die op 20 augustus jongstleden een petitie aanboden aan president Chandrikapersad Santokhi.

Apartheid en discriminatie

In het verzoekschrift werd aan het staatshoofd gevraagd om de werkwijze en uitspraken van minister Ramadhin van Volksgezondheid te corrigeren, omdat die apartheid en discriminatie bevorderen. Bij de bewindsman werd aangedrongen om alert te zijn op de manier waarop hij herhaaldelijk desinformatie verspreid en zich schuldig maakt aan het zaaien van haat.

Vaccinatiebereidheid

De kwestie spitst zich toe op de vaccinatiebereidheid van de burgers. De regering propageert het vaccineren. Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft zich vanwege verschillende reden en omstandigheden nog niet gevaccineerd tegen Covid-19. De ene heeft nog geen besluit genomen om zich wel of niet te laten vaccineren. Anderen zoeken de zaak verder uit, laten zich informeren. Doen onderzoek naar de voor en nadelen. Wereldwijd zijn er zoveel tegenstrijdige meningen en opvattingen. Door de bomen wordt het bos niet meer gezien. Er zijn ook personen die gewoon er nog niet aan toe zijn gekomen om zich te laten vaccineren.

Antivacciners 

Het stoort de indieners van de petitie, dat zij “antivacciners” worden genoemd. Mevrouw van Dijk: “De minister noemt ons consequent antivacciners. Wij zijn niet tegen de Covid-19 vaccins. Als je niet gevaccineerd bent, wil dat niet zeggen, dat je antivacciner bent. Er zijn mensen die nog niet overtuigd zijn van het nut. Wij zijn niet tegen het vaccineren. Wij verzetten ons tegen dwang die wordt uitgeoefend om zich te laten vaccineren.”

Onvervreemdbaar recht

“Het recht op integriteit van het leven in onvervreemdbaar. Ook de uitzonderingswet heeft rekening te houden met het recht op lichamelijke integriteit en leven. Wat is er met Suriname aan de hand? Ik schaam mij voor mijn land. Bestaat de rechtsstaat nog? Er wordt op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van de samenleving.”

Voedselpakketten 

“Vanuit een bepaalde politieke partij, worden om mensen te motiveren voedselpakketten gegeven als je je laat vaccineren. Dit is een vorm van dwang. Raciale sentimenten worden heel subtiel opgevoerd. Bepaalde bevolkingsgroepen worden gestigmatiseerd. Gezegd wordt, dat de blakaman zich niet willen laten vaccineren. Dit kan leiden tot polarisatie.”

Minachting

“Wij hebben een minister van volksgezondheid die ervan houdt om mensen minachtend te behandelen, te beledigen en te criminaliseren. Hij lokt onder de noemer van Corona-beleid uit, dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Hij stimuleert apartheid, zaait haat en discriminatie tegen personen die niet gevaccineerd zijn.

Virusfabrikanten

“De gevolgen van zijn ongenuanceerde uitspraken, beledigingen en beschuldigingen moedigen aan om neerbuigend te zijn tegen personen, die nog niet gevaccineerd zijn. Zo worden niet-gevaccineerden verweten, dat zij zorgen voor besmetting en doden van mensen. Zij worden virusfabrikanten van Suriname genoemd. De petitieaanbieders zorgen voor de vierde Covid-golf, zij moeten afgezonderd worden en maar osodresi gebruiken, is een vreselijke beschuldiging.”

Bedreiging

“Werkgevers bedreigen hun werknemers met ontslag of uitsluiting als ze zich niet laten vaccineren. Ik heb een Assembleelid zien jubelen dat een werkgever geen bonus zal geven aan werknemers, die niet gevaccineerd zijn.”

53% nog niet gevaccineerd

Bisschop Meye deed ook zijn zegje. Volgens hem is 53% van de bevolking nog niet gevaccineerd. “De meerderheid wordt gediscrimineerd, geweerd uit ziekenhuizen. Personen die niet gevaccineerd zijn worden vogelvrij verklaard. Dat is vreselijk. Ik had van Assembleeleden verwacht, dat zij het zou opnemen voor de mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Slecht twee van hun doen dat. Maar jammer genoeg hebben wij geen volksvertegenwoordigers, maar vertegenwoordigers van politieke partijen.”

Hooghart springt uit zijn vel

“Covid wordt gebruikt als geweld tegen de mens. Religie is een grote machthebber binnen de regering. In de wereld hebben politiek en religie de macht in handen. Ram en Rawan zijn de verpersoonlijking van het goed en het kwaad, ik zie minister Ramadhin als Rawan.” Zijn uitspraken deden menigeen de wenkbrauwen fronsen. De spreker werd tot orde geroepen door persconferentieleider leider Van Dijk.

HD

error: Kopiëren mag niet!