President Santokhi naar Nederland Diaspora

In dit deel wil het hebben over het werkbezoek van President Santokhi aan Nederland en de rol van de Diaspora in het land.

Het is een gegeven dat het grootste deel van de Surinaamse diaspora in Nederland woont .

De redenen dat ze bij duizenden in Nederland zijn onder andere ;het niet eens met de onafhankelijkheid van toen, geen toekomst perspectief in eigen land en om politieke redenen.

Alle bevolkings- groepen die in Suriname zijn , hebben zich verplaatst naar het land van de voormalige kolonisator eveneens naar evenredigheid van de samenstelling.

Alle gekozen presidenten van ons land met uitzondering van Fred Ramdat Misier en Desi Bouterse hebben Nederland eens formeel bezocht al dan niet voor een staatsbezoek en of werk bezoek.

De eerste generatie Surinamers die naar Nederland vertrokken hebben het ook moeilijk gehad  door zich aan te passen in een samenlevening  waarmee ze niet bekend waren.

Velen hebben ook eens gewoond in vluchtelingen verblijven en  moesten ook kiezen van “kortte” appartementen . Er ontstonden zelfs kortte koningen , onder Surinamers die veel landgenoten hebben opgelicht.

De mensen hebben wel door Nederland hun land te maken

betere kansen gehad voor hun en hun kinderen.

Nederland behoort tot een van de hoogst ontwikkelde landen in de wereld met een Triple A- status (kredietwaardigheid van het land)

Suriname heeft een default status.

(default is een situatie waarbij een kredietnemer zijn beloofde betalingen niet nakomt of kan nakomen )

De diaspora in Nederland hebben altijd tot vandaag op eigen manier hun families en of vrienden in Suriname financieel ondersteund.

Ook hebben groepen op eigen niveau  andere vromen van hulp verleend al dan niet met fondsen van de Nederlandse regering, voornamelijk in de medische sector.

Er was weliswaar ook en moment in de jaren 70 dat Surinamers hun families in Nederland steun hebben verleend.

De diaspora hebben gemiddeld ook een hogere schoolontwikkeling dan de Surinamers in eigen land.

Velen Surinaamse politieke leiders in het verleden en het heden hebben  zelfs geen geloof in datgene wat ze predikten aan het Surinaams volk en steeds ervoor gezorgd dat hun naasten de Nederlandse nationaliteit bleef behouden.

Komt er simpel op neer Papa en Mama in de Surinaamse politiek werken in Suriname en kinderen wonen in Nederland.

Papa en Mama sturen alle geld naar Nederland.

De Surinaamse politicus leeft daarom in twee landen enis haast nooit  in staat een echte Surinaamse standpunt in te nemen.

De President zal daarom ook geen ferm standpunt kunnen innemen gezin de underdog positie.

Verwachtbaar is dat hij zoals alle politieke mensen die eens Nederland hebben bezocht een oproep zal doen hun moederland niet te vergeten met alles daarom heen.

De President heeft een bedroevende start gemaakt door voor het eerst een diaspora(Nederlander) te benoemen tot ambassadeur van Suriname.

Een land(Suriname) waar die nooit heeft gewoond en gewerkt.

Dit is een belediging aan de 500 duizend plus Surinamers en hij heeft daarmee de toon aangeven van de ondergeschiktheid van ons land aan het land Nederland .

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de diaspora in Nederland nog een aanzet zullen doen om terug keren naar hun moederland die economisch en qua menselijke ontwikkeling veel verder weggezakt op de wereld ranglijst.

Velen doen dat mogelijk als je gepensioneerd zijn , maar hebben dan wel hun beste arbeid gegeven aan Nederland.

De tweede en derde generatie diaspora in Nederland vinden het leuk eens te komen op vakantie in het land van hun voorouders voor de nostalgie en verder houd het ook op.

Het bezoek zal een zijn van foto’s maken, inspirerende toespraken afgeven maar aan het eind zal het moeten komen van de Nederlandse regering in goede bilaterale afspraken .

De Surinaamse diaspora in Nederland speelt als kleine minderheid groep geen rol van betekenis op het grondgebied van Nederland tenopzichte van grotere groepen allochtonen zoals de turken en Marokkanen .Ook niet binnen de international belangen.

Maar een bezoek is altijd leuk voor de geschiedenis.

Richard Ebenheeziger

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: