Onderhandeling vakbeweging en regering: Inlossen sociale schuld en sociaal akkoord via Tripartiet Overleg

De onderhandelingen over het eisenpakket van de gezamenlijke vakbeweging onder auspiciën van Ravaksur, de Raad van Vakcentrales in Suriname, zullen parallel lopen met die welke zullen moeten resulteren in een sociaal akkoord. Deze onderhandelingen zullen plaatsvinden in tripartiet verband, met participatie van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Partijen zullen elk 7 vertegenwoordigers afvaardigen voor het Tripariet Overleg. Het streven is erop gericht binnen 3 maanden een sociaal akkoord te bereiken. 

Duurzame oplossing

Een duurzame inlossing van de sociale schuld aan de werkende (eisenpakket vakbeweging) zal uiteindelijk binnen het sociaal akkoord ingebed worden. De gezamenlijke vakbeweging onder aanvoering van Ravaksur eist alvast een loonronde van 85% voor alle landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden. Dit percentage is gebaseerd op een 75% inflatiecorrectie over de periode januari 2020 tot april 2021, alsook een koopkrachtversterking van 10%. De loonronde zou per januari 2021 moeten starten. 

Andere zaken uit het eisenpakket zijn belastingverlichting, het aanhouden van de verhoogde omzetbelasting die per 1 oktober zouden ingaan en bijstelling van de pensioenen voor landsdienaren. 

Armand Zunder, de woordvoerder van de gezamenlijke vakbeweging/Ravaksur, zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname, dat de besprekingen maandagavond tussen de gezamenlijke vakbeweging en de regering een constructief verloop hadden. Daarbij heeft president Chandrikapersad Santokhi het onderhandelingsteam van de regering gepresenteerd. Dit team bestaat uit een cluster van ministers onder leiding van minister Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking), en bestaat verder uit de ministers Armand Achaibersing (Financiën & Planning), Bronto Somohardjo (Binnenlandse Zaken), Rishma Kuldipsingh (Arbeid, Werkgelegenheid en JeugdzakenJ) en Saskia Walden (Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie). Het onderhandelingsteam van de regering wordt vooral met het oog op het overeen te komen sociaal akkoord ondersteund door een team van deskundigen waaronder de voormalige ministers van Binnenlandse Zaken, Maurits Hassankhan en Joella Sewnundun en de vakbondsdeskundigen Guno Castelen en Murwin Leeflang. Martin Schalkwijk, coördinator van het Herstelplan, zit ook in het team.

Afspraken

Er is afgesproken dat zaterdag aanstaande het eerste inhoudelijke overleg zal plaatsvinden waarbij minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning zal aangeven welk flankerend beleid de regering in “place” zal zetten bij de verschillende genomen maatregelen. 

Zunder wenste niet in detail treden doch gaf wel aan dat de flankerende maatregelen in de fiscale- of in de loonsfeer zullen zijn. Volgens hem zal in tripartiet verband op twee sporen tegelijk gewerkt worden. Het ene spoor is de kwestie van het inlossen van de sociale schuld aan de werkende klasse, oftewel het eisenpakket van de gezamenlijke vakbeweging. Het tweede spoor is het werken naar een duurzame oplossing voor wat betreft het flankerend beleid naast de verschillende genomen maatregelen van de regering in het kader van de herstel van de economie. De onderhandelingen zullen uiteindelijk binnen 3 maanden moeten resulteren in een sociaal akkoord tussen overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven.

SS

error: Kopiëren mag niet!