OM waarschuwt: Opruiing is een strafbaar feit

Naar aanleiding van de vele gevallen die zijn geconstateerd, waarbij personen via social media de samenleving oproepen en/of aansporen tot het plegen van strafbare feiten of tot het gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag, heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag 1 september gemeend de samenleving te moeten informeren dat dit een strafbaar feit oplevert.

Opruiing is strafbaar gesteld in artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht en er staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren op en een geldboete van de vijfde categorie, ten hoogste SRD 100.000.

Opruiing wordt als volgt omschreven:

Degene die, mondeling of bij geschrift of afbeelding of van gegevens uit geautomatiseerde werken, in het openbaar tot enig strafbaar feit, tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag of tot enige andere ongehoorzaamheid hetzij aan een wettelijk voorschrift, hetzij aan een krachtens wettelijk voorschrift gegeven ambtelijk bevel opruit, is strafbaar.

Het Openbaar Ministerie wijst de samenleving er op, dat zelfs het plaatsen en/of delen van opruiende berichten via bijvoorbeeld social media, waarbij een oproep wordt gedaan tot rellen, gevolgen kan hebben. Dit misdrijf komt reeds tot stand als er opgeroepen wordt tot geweld. Een oproep via social media, kan evengoed opruiing zijn.

Om van opruiing te kunnen spreken, moet een publiek bereikt zijn. Bij Facebook is dat het geval, zodra het Facebook bericht is geplaatst op een publieke pagina.

Er zijn reeds personen terzake opruiing aangehouden en in verzekering gesteld. Het overschrijden van de grenzen van het toelaatbare levert aldus een strafbaar feit op en is het Openbaar Ministerie bevoegd strafvorderlijke dwangmiddelen toe te passen.

error: Kopiëren mag niet!