Minister Amoksi ontvangt familieleden Kwasieba

Het Bureau Slachtofferzorg van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) zal zich ontfermen over Rodney Kwasieba, die zondag 29 augustus tijdens een politieoptreden te Paranam onbedoeld door een politiekogel werd geraakt tijdens een politieactie gericht tegen een verdachte die bij het zien van de politie op de vlucht was geslagen. Dit meldt het ministerie woensdagmiddag 1 september.

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft maandag 30 augustus de moeder en de echtgenote van Rodney Kwasieba ontvangen. Zij waren vergezeld van het ABOP Assembleelid Ramon Koedemoesoe en andere buurtbewoners.

Moeder,Apomba Kwasieba haalde aan dat haar zoon Rodney de kostwinnaar is in huis. Door het incident van zondag is het gezin dus voor een moeilijke uitdaging komen te staan. Daarnaast is de echtgenote van het slachtoffer ook onder medische behandeling, waarbij zij tweemaal per maand voor controle moet naar een specialist. Hierbij werd zij ondersteund door haar man, die nu voor medische behandeling in het ziekenhuis is opgenomen.

Minister Amoksi heeft de familie aangegeven, dat vanuit het ministerie de zaak verder begeleid zal worden door de afdeling Slachtofferzorg. De afdeling zal erop toezien dat het slachtoffer de nodige medische voorzieningen in aanmerking komt. Het gezin van het slachtoffer zal ook de nodige financiële steun krijgen.

Intussen heeft de afdeling Slachtofferzorg contact gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), dat de verzekeringskaart van Kwasieba in orde zal maken. Een team van maatschappelijk werkers en psychologen zal ingezet worden om psychosociale hulp aan de buurtbewoners, in het bijzonder de kinderen die het gebeuren hebben meegemaakt, te bieden.

De bewindsman wil voorkomen dat het incident op lange termijn een negatief effect zal hebben op de bewoners. 

Een goede vriend van het slachtoffer dat ook aanwezig was gaf aan zeer tevreden te zijn, met de manier waarop de minister de zaak heeft aangepakt. Tot slot heeft de bewindsman belooft, de verdere behandeling van Kwasiba op de voet te volgen. 

Rodney Kwasiba, heeft op zondag tijdens opsporingswerkzaamheden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) te Paranam in het district Para een schotverwonding opgelopen. Buurtbewoners raakten daarna verhit en hebben de Martin Luther Kingweg ter hoogte van het dorp Jamaica gebarricadeerd. De JusPol Minister is zich vervolgens gaan oriënteren, de bewoners toe gesproken, waarna de barricades werden verwijderd.

error: Kopiëren mag niet!