Explosieve situatie te Nieuw Koffiekamp

In Nieuw Koffiekamp, dat midden in het concessiegebied van IAmGold ligt, heerst een explosieve situatie. Vanwege de goudwinningsactiviteiten zijn er mensen die neerstrijken in het dorp om een graantje mee te pikken.

Oekemmang
Het gaat om de zogenaamde oekemmang, jongens die niet bij een vast porknokkerbedrijf werken, maar rond dwarrelen in het gebied op zoek naar het edelmetaal. Het zijn deze oekemmang die illegaal in de mijnen van IAmGold gaan en voor een onveilige situatie zorgen binnen de concessie. Ook het dorp Nieuw Koffiekamp ondervindt enorm veel last van deze jongens.

Deze oekemmang storen zich niet aan wet noch gebod. Ze zijn agressief, geweldadig, gebruiken drugs en zijn meestal ook gewapend, aldus kapitein Henk Schalwijk. Ze plegen ook diefstallen en roofovervallen in het dorp.

Gesprek met districtscommissaris
Op grond hiervan heeft de kapitein een gesprek gehad met de districtscommissaris, politie, vertegenwoordigers van het traditioneel gezag van Brokopondo en IAmGold. De kapitein heeft gewezen op hoe explosief de situatie is en gevraagd aan de autoriteiten om in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen. Als er niet wordt ingegrepen vanuit de zijde van de overheid, dan gaan dorpsbewoners het heft in eigen handen moeten nemen.

VP

error: Kopiëren mag niet!