Anti-witwasprogramma: Wet MOT en WID worden samengevoegd in één wet

De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en de Wet Identificatie Dienstverleners (WID) zullen tot één wet samengevoegd worden. Het wordt de wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering. De voorbereidingen van deze wet bevinden zich in vergevorderd stadium en zal naar verwachting binnen niet al te lange tijd bij de Nationale Assemblee worden ingediend ter goedkeuring. De samenvoeging van beide wetten tot één wet biedt de mogelijkheid tot het invoeren van een uniforme regeling voor alle instellingen die clientenonderzoeken moeten uitvoeren en onder de meldingsplicht vallen. 

Anti-witwasprogramma

De samenvoeging van beide bestaande wetten vormt onderdeel van het anti-witwas programma van de regering. Het anti-money laundering programma van de regering wordt door president Chandroikapersad Santokhi in hoogst eigen persoon aangestuurd. Begin juli heeft president Santokhi de Anti-Money Laundering Steering Council (ASC) en de Project Implementation Unit geïnstalleerd. Hij benadrukte daarbij dat bij de uitvoering er acties ondernomen moeten worden in de Nationale Assemblee. Wetten zullen snel geïnitieerd moeten worden. De wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering is één daarvan.

Het anti-witwasbeleid van de regering is een heel belangrijke aangelegenheid, omdat de te nemen maatregelen moeten voorkomen dat Suriname op de zwarte lijst komt in het internationaal financieel verkeer. De te nemen maatregelen zijn gericht op het waarborgen en versterken van de integriteit van de financiële-, overheids- en bancaire instituten. Suriname, als lidland van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), heeft zich gecommitteerd om de aanbevelingen betreffende anti-money laundering en bestrijding van terrorismefinanciering van de Financial Action Task Force (FATF), in haar rechtssysteem te implementeren.

Suriname is sedert 1998 lid van de CFATF en de FATF. Deze organisaties richten zich op het bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme. Elk lidland van de CFATF wordt periodiek door de organisatie geëvalueerd teneinde te kunnen vaststellen hoe het staat met de uitvoering van maatregelen zoals internationaal is aanbevolen en is afgesproken. Suriname heeft zijn derde evaluatie positief afgesloten. De FATF heeft in mei 2017 in haar rapport Suriname positief beoordeeld, doch er zijn ook belangrijke tekortkomingen geconstateerd binnen het Surinaams anti-money laundering en terrorismefinanciering systeem,  met name in de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en de Wet Identificatie Dienstverleners (WID). In maart volgend jaar ondergaat Suriname zijn vierde evaluatieronde, waarbij de tekortkomingen moeten zijn weggemaakt. Indien Suriname negatief uit de evaluatieronde komt, is de kans groot dat het land op de “black list” of “grey list” komt, met als gevolg een isolatie in het internationaal financieel verkeer. Vandaar de hoge prioriteit die president Santokhi geeft aan de te nemen maatregelen.

Overzichtelijk maken

De Wet MOT en WID hebben als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De Wet MOT legt de verplichting op tot het melden van ongebruikelijke transacties, terwijl de WID verplicht tot identificatie van cliënten en het verrichten van cliëntenonderzoek op risico georiënteerde wijze. Om de op hen van toepassing zijnde verplichtingen met betrekking tot identificatie van cliënten en het melden van ongebruikelijke transacties te kunnen bepalen moeten de dienstverleners verschillende wettelijke regelingen raadplegen, hetgeen voor de nodige problemen zorgt.

Vanuit het oogpunt van overzichtelijkheid is het niet wenselijke de identificatie- en meldingsverplichtingen in twee afzonderlijke wetten te handhaven. Beide wetten worden daarom nu in één wet samengevoegd. De wet MOT en WID hebben niet alleen betrekking op financiële instellingen zoals banken, maar regarderen ook casino’s, geldtransactiekantoren, handelaren in goederen van grote waarde, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren.

SS

error: Kopiëren mag niet!