Steeds luider roepende stem van het volk: ‘President, stop met de “afbraak”

De  stem van het volk: Regering stop alstublieft met de afbraak van de “menselijkheid”! Surinaamse mannen en vrouwen staan klaar om plaats te nemen op de barricades.

366 dagen optreden na de overname van de macht, door de huidige regering Santokhi/Brunswijk wordt door een fundamentele crisis gekenmerkt. “Crisis” betekent in dit verband niet slechts dat wij te maken hebben met een spannende situatie, maar dat iets fundamenteels en beslissends betreffende het voortbestaan van de humaniteit in de Surinaamse cultuur.

De sleutelwoorden van de huidige Surinaamse president zijn heden ten dage: crises, fresh capital, het  heeft onze aandacht, staatskas, NDP regering, angst, wanhoop, corruptie en het is de voormalige president. Kort samenvattend: vrijwel alles is chaos scheppend; mensonvriendelijk dus.

Kijkend in de richting van het vormings- en socialisatieproces van de jonge Surinaamse mens die nog mens moeten worden, zien wij dat de vorming en het socialisatieproces dat zich op zinvolle symbolische wijze leert omgaan met elkaar, om de toekomstige Surinaamse samenleving te voorzien van bewuste mensen met een identiteit, ernstig wordt getorpedeerd.

Door de gedragingen, handelingen en de besluitvorming  van onze VHP+ regering, is er een situatie ontstaan die een uitdaging vormt en die om een antwoord vraagt: Om ‘Cultuur herstel’, bewaking en verdedigen. Ter voorkoming dat er politiek en moreel verkeerde antwoorden  worden gegeven, die de Surinaamse Cultuur en/of Surinaamse (mens) samenleving in een afgrond van ellende kan doen laten belanden.

De afbraak

Deze afbraak beleidsgedrag van de huidige Surinaamse regering Santokhi/Brunswijk, met duidelijke chaos scheppende elementen in zich,  ondermijnt de “basis” van de Surinaamse cultuur en dus verzwakking van de samenleving en/of de onafhankelijke Republiek Suriname.


Onethisch gedrag

Onze huidige regering heeft het tot haar gewoonte gemaakt om eerst in strijd (respectloos) met wetten statuten en regelingen te handelen, om  daarna de geschonden wetten, statuten en regelingen te gaan herschrijven (lees corrigeren) zie o.a. het Surfin N.V. debacle.

Ook is het de burgers opgevallen dat de huidige Surinaamse regering gebruik maakt van allerlei ‘intellectuele’ constructies door mensen te criminaliseren, mentaal kapot te maken en uit te schakelen, met als uiteindelijk doel het falend onmenselijk/vernietigend beleid van de huidige regering  te camoufleren.

Integriteit beschadiging

Kijk naar de besluitvorming en acties van onze huidige  Surinaamse regeringsautoriteiten:   Nationaal als ook op het internationale financieel krachtenveld; let op de ‘worst case’ scenario’s en de vastgelopen actie rond de obligaties (IMF/Obligatiehouders/Oppenheimer), als ook door het bewust onderbreken van de communicatie door onze regeringsautoriteiten op bepaalde momenten.

Deze handelingen en/of gedragingen hebben voor een negatieve effect gezorgd m.b.t. de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van onze regeringsautoriteiten en/of Suriname.

Door het niet aflossen van de schuld bij Oppenheimer hebben wij als natie en/of  onze, onafhankelijke Republiek Suriname, nu als resultaat: de status van wanbetaler.

De nationale ontwikkeling is vrijwel in zijn geheel tot stilstand gebracht; de onaanvaardbare hoge inflatie de groeiende  werkloosheid als ook de maatschappelijke onzekerheid is in alle lagen merkbaar en zichtbaar.

Het gevolg van de mens onvriendelijk beleid en de steeds toenemende maatschappelijke onzekerheid is ook dat mensen hun emotionele evenwicht verliezen en dit heeft weer gevolgen voor de interactie en integratie van vrijwel alle instituties waarin zij verkeren.

De aanschaf en of gebruikmaken van traangas granaten tegen de werkende klasse (1973) in ons land door onze VHP+ regering is bij het Surinaamse volk bekend.

Let wel op door gebruik te maken van traangas granaten tegen het volk zal een negatieve effect hebben op de al zeer gespannen situatie in ons land.

Het volk kan haar wensen en grieven niet op een gangbare wijze uiten. Men wordt agressief en men raakt gefrustreerd. Zie de toenemende protesten en de toenemende chaotische situatie in het sociaal economische leven van de burgers: en dit is in alle maatschappelijke lagen al merkbaar en zichtbaar. De kans is groot dat de opgekropte menselijke energie een uitweg gaat zoeken en dat gaat leiden tot een uitbarsting van agressiviteit.

Tenslotte: De op de traditie georiënteerde regeringspartij VHP, ziet zichzelf niet als een autonome politieke organisatie; het is in de eerste plaats als representant van het voormalig moederland met haar bekende koloniale doctrine.

Ook is gebleken dat de VHP niet bij machte is zichzelf te zien als een politieke organisatie die de sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen in eigen handen neemt en richting zal geven aan de toekomst.

Immers de traditie en het noodlot bepalen voor hun de koers. Dit is de cultus van de doctrine van  afhankelijkheid.

Suriname mag zich gelukkig prijzen dat er nog Surinaamse mannen en vrouwen zijn die klaar staan om plaats te  nemen op de barricades.   Sranang sa wini!

COMITÉ VOOR MODERNISERING

RESSORT FLORA.

E. Castelen.

error: Kopiëren mag niet!