Diaspora Instituut Suriname informeert president Santokhi over stand van zaken


Met het Diaspora Instituut Suriname (DIS) wordt beoogd inhoud te geven aan het diasporabeleid zoals beloofd door de regering Santokhi-Brunswijk. De lancering vond 18 november vorig jaar plaats in Hotel Torarica. President Chandrikapersad Santokhi sprak toen van een heugelijk moment in de geschiedenis van de Surinaamse diaspora.

Hij brengt van 5 tot en met 12 september een werkbezoek aan Nederland. In dat kader werd maandag 30 augustus een presentatie verzorgd op het Kabinet van de President over wat de stand van zaken is, over de processen betrekking houdend met de opzet van de organisatiestructuur van het instituut, zo meldt de Communicatie Dienst Suriname.

President Santokhi benadrukte, dat Suriname zal worden ontwikkeld met 1 miljoen Surinamers: Zij die in Suriname wonen en allen die in het buitenland zijn. “We hebben het beloofd en gaan het ook doen”, aldus de president, die ook de Surinaamse diaspora in andere delen van de wereld erbij betrekt.

Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank die aan de basis heeft gestaan van het Diaspora Instituut Suriname, zei dat er nu eindelijk een beleidskader en organogram is geproduceerd voor het instituut.

“De wervings- en selectieprocedure zijn reeds ingezet. Verschillende ministeries en non-gouvernementele organisaties zijn betrokken bij de processen. Het instituut zal in de ruimste zin des woord ingezet worden om diverse maatschappelijke vraagstukken op te lossen”, aldus Ori.

Ori zei ook, dat Santokhi bijzonder ingenomen is met de presentatie en hij de opdracht heeft gegeven om aan de contouren te werken van een staatsbesluit.

Het DIS ressorteert onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De president zal tijdens zijn bezoek aan Nederland, de zusterorganisatie Diaspora Instituut Nederland installeren. De twee instituten zullen goed met elkaar moeten samenwerken met het oogmerk het belang van Suriname te dienen

error: Kopiëren mag niet!