Grondconversie ONDING

Het lijkt alsof leiders in ons land in een omgekeerde wereld leven. Geen kijk op de wereld en geen tunnelvisie over de toekomst in ons land.

Nu een grondconversie discussie. In het kort wenst men dat binnen een bepaalde marge van landoppervlakte met de zogenaamde grondhuur- en erfpachtgronden mag omzetten in eigendom.

We zien ook dat zowel de coalitie en oppositie het eens zijn in grote lijnen, allen verschilt men in de gedachte over oppervlakte, de uitvoering.

Maar, over grondconversie is men het eens.

Voor het gemak van u, bij grondhuur als erfpacht is en blijft de staat (volk) altijd ongeacht de termijn en de doelstelling waarvoor men het heeft uitgegeven, de eigenaar.

Wat men nu wil doen is staats(volks) eigendom verpanden.

Vergelijk maar het verpanden als alle mineralen van ons land: bauxiet, goud, en nu ook olie.

Terugblik

Niemand in ons land is historisch gekomen met grond (land) in haar bezit.

De enigen die eis kunnen zetten op land, dat zijn de inheemsen. Door de kolonisator (Nederland) zijn aan mensen in tijd grote lappen grond afgestaan in de vorm van plantages . Dat is in de duizenden hectares aan grond. Na jaren zijn de nakomelingen van deze kolonisatoren die niet zijn vertrokken uit ons land en ons land ook hun land, werd zijn deze gaan behoren tot de grote grondbezitters.

In tijd hebben deze nakomelingen de gronden verkocht middels grote verkavelingsprojecten en of beheren deze nog. Weliswaar geen van ze met de doelstelling van toen.

Dit zijn de verborgen miljonairs middels grondbezit in ons land.

De eigen mensen.

Later mochten we zelf middels de politiek bepalen wie wel en wie niet in aanmerking komen.

Velen hebben onterecht grond verkregen, waar alle politieke partijen die eens regeer macht hebben gehad zich schuldig aan hebben gemaakt tot heden. Met nadruk allemaal, geen enkele uitgezonderd.

Grond werd niet alleen een product om te wonen en om ontwikkelings- doeleinden te realiseren, maar een verhandelproduct om geld mee te verdienen.

Mensen zijn miljonairs geworden door verkoop.

Men heeft zelfs technieken binnen de wet gevonden om voornamlelijk grondhuur te omzeilen en of nog net een corrupte politicus te vinden die de bestemming ervan wijzigt.

Ook dit kan gerekend worden tot georganiseerde misdaad met een netwerk dat loopt via de hele keten.

Grond “diefstal” formaliseren

Waar we zien dat landen (regeerders) wetten maken om afgestaan land van de rijke elite terug te vorderen ten behoeve van ontwikkeling, zien we dat de regeerders deze juist willen weggeven, afstaan.

Middels allerlei drogredenen van meer inkomsten voor de staat, willen die “diefstal” van staatseigendom gaan legaliseren.

De staat mag haar bezit niet weg geven, welk bezit niet van een toevallige machthebber is om het te verkwanselen, maar van het volk is.

Door de staatsgrond “diefstal “ te legaliseren zal ons land in handen terecht komen van nieuwe vormen van kolonisatoren.

Werden landen vroeger bezit middels geweld, tegenwoordig worden landen overgenomen middels economische overnamen, zonder ook maar een (1) schot uit een wapen te lossen.

Als jouw land middels grondverkoop wordt overgenomen door een “slapende” reus, dan zijn we weer gekoloniseerd in een andere vorm, in een andere tijdspad.

Ook biedt deze vorm alle ruimte om crimineel geld, onder andere drugsgeld, wit te wassen. Deze drugswitwas wereld is in de orde van de 400 miljard Amerikaanse dollar, waartegen geen enkel ontwikkelingsland is opgewassen.

Die kopen en beheren volledige regeringen.

De oplossing

De oplossing is om grond niet tot een verhandelbaar product te maken en een wet uitgeven door grondhuur, erfpacht, door de staat uitgegeven te ontwaarden. Hierdoor haalt men het verhaalbaar element eruit.

Direct erna met een belastingheffing erop tot een maximum bedrag. Lager bij gebruik en veel hoger bij niet gebruik.

Hierbij wordt men gedwongen het te ontwikkelen.

Uitzonderingen worden gegeven aan tot een bepaald oppervlakte voor bebouwing en of waar men ook al op woont.

De grond blijft altijd eigendom van het volk (staat).

Mensen mogen het gebruiken binnen de regels zolang men zich eraan houdt.

Overdracht in deze zou moeten kunnen binnen de bloedlijn en niet aan derden.

Dus de conversiediscussie moet stoppen, en laat het niet zo zijn dat binnen de politiek men zogenaamd elkaar gaat vinden, omdat er in de kleine kamer een duivelse afspraak wordt gemaakt.

De onterechte grootgrondbezitters zijn binnen de politiek en de kringen om hun heen.

It always takes two to commit a crime.

De misdaad en de grondmisdadigers moeten nooit ver gezocht worden.

Grim Boots

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: