Belfort

We zijn er zo langzamerhand aan gewend dat de heer Belfort zeer opruiend bezig is. De man roept maar wat zonder inzicht in de situatie te hebben. Hij komt echter nooit met bewijzen. Recent was hij weer bezig zijn gal op het plein te spugen. Ik was blij uit zijn mond te horen dat de voorzitter van de ABOP eindelijk heeft opgetreden en heeft gedreigd hem te royeren. Zijn gedrag wordt van kwaad tot erger. Hij heeft alle fatsoen uit het oog verloren en wordt alleen gedreven door wrok en haat. De paar mensen die naar zijn geschreeuw op het plein stonden te luisteren, zweepten hem nog meer op door zijn geschreeuw toe te juichen. Die arme man zag niet in dat hij zichzelf daar voor schut zette en de mensen moesten zich schamen dat ze hem in dat gedrag stimuleerden.                                                                                                          

In het begin wekte zijn gedrag irritatie en boosheid op. Maar langzamerhand zag ik in dat hij psychisch hulp nodig had. Hij zit vol rancune en daar hij geen andere uitweg heeft voor die wrok, reageert hij het af op de president. Maar de president is een wijs man en heeft laten zien dat hij superieur is aan alle beledigingen en verwijten en toont geduld en gematigdheid. Hij gooit de stenen die naar hem worden gegooid niet terug, maar bouwt er een brug mee, waarover zelfs de mensen die hem haten, over kunnen lopen om hem te benaderen. Dus Belfort hoeft niet te staan schelden, ook hij kan over die brug lopen om met de president te praten.                                                                                       

Vanaf deze regering is aangetreden heeft de heer Belfort tegen Santokhi aan geschopt. Hij verzint allerlei verwijten aan het adres van de president. Hij beweert dat de president racistisch bezig is, maar geeft daar geen voorbeelden van. Deze president omarmt elk ras. Hij roept dat de heer Santokhi met een ander masker de verkiezing in ging om stemmen te winnen en nu hij binnen is, een ander masker opzet. Welk masker, hoe, waar en wanneer? Hij heeft het over de armoede van het volk maar vergeet erbij te vermelden dat de vorige regering hier debet aan is en dat deze regering juist probeert om te helpen. Als de mensen de benzine echt niet konden betalen, zouden er niet zoveel auto’s op de weg zijn. Ook schreeuwt hij dat Santokhi e`broeja a kondre. Hij ziet echter niet in dat hij het is die met zijn opruiende gedrag chaos, angst en irritatie veroorzaakt. Dit gedrag is zorgwekkend. Zijn voorzitter moet inzien dat hij geestelijk instabiel is en dus niet gestraft maar geholpen moet worden.                                                                                                                 Zijn stokpaardje is altijd dat hij de leiders van tevoren heeft gewaarschuwd. Hij denkt de wijsheid in pacht te hebben en bazuint dat ook rond.  De heer Belfort weigert te zien en toe te geven wat deze regering in een jaar tijd voor elkaar heeft gekregen. Het opvallendst zijn de corruptieve handelingen van de vorige regering die achter elkaar worden bloot gelegd. Natuurlijk zijn er ook fouten gemaakt, maar de goede dingen zijn veel meer. Het volk moet betalen en offers brengen, dat is waar maar er is geen andere manier om het land te redden. Hij zelf geeft niet aan hoe hij deze achtergelaten rotzooi van de vorige regering zou aanpakken zonder dat het volk de dupe is. Het is altijd gemakkelijker om aan de zijlijn te staan schreeuwen als je die klus niet zelf hoeft te klaren. De taak die deze regering op zich heeft genomen, is a hell of a job.  Als hij echt van land en volk hield, zou hij deze regering een kans hebben gegeven. Geen enkele regering is perfect maar deze regering bewijst al een jaar dat ze kapotgeslagen instituten probeert te herstellen, dat er eerlijke rechtspraak is, dat ze elke maand de mensen een salaris proberen te geven (zelfs Belfort).                                                    Alle vorige regeringen hebben fouten gemaakt maar hebben toch de kans gekregen om zich te bewijzen. Dit is de enige regering die vanaf het begin bewust zoveel tegenwerking heeft gekregen. Men is bewust bezig om deze regering te laten vallen en het volk wordt bewust misbruikt. Wat dit volk uiteindelijk moet verbinden, is het besef dat aan welke kant van de tafel je ook zit en met welke huidskleur je ook gezegend bent, wij samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze kinderen.

The activist is not the man who yells that the river is dirty
The activist is the man who cleans up the river silently.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!