Vicepresident Brunswijk en ROS-minister spreken met inwoners Brokopondo

Vicepresident Ronnie Brunswijk, minister van Regionale Ontwikkeling en Sport Gracia Emanuël en team hebben dinsdag 24 augustus op verzoek van de lokale gemeenschap van Brokopondo diverse bijeenkomsten gehouden in het district. De vicepresident die bezig is met een reeks oriëntatiebezoeken aan commissariaten, besloot op verzoek van de samenleving te luisteren naar hun grieven.

Een breedvoerige deliberatie vond dinsdag plaats met diverse groeperingen in het district.

Zo kwamen enkele basiszaken aan de orde, zoals het ontbreken van schoon drinkwater, elektriciteit en internet in het district. De regeringsfunctionarissen kunnen zich niet voorstellen dat in dit gebied de basisvoorzieningen niet aanwezig zijn en hebben beloofd deze zaken aan te zullen pakken. Delen van de ambtenarij gaven aan, dat het ontbreken van de nodige apparatuur, slecht meubilair en vervoer, stagnerend werkt in de uitvoering van hun taken.

Zo gaf een lid van de politie aan. dat de politie niet overal in het district aanwezig kan zijn, omdat zij niet over vervoer beschikt zowel op land als water. Het district bestaat uit 31 dorpen en 4 nederzettingen. De politie gaf aan op alle locaties zichtbaar te moeten zijn. Ook de slechte wegen maken het bezoeken van de gebieden niet makkelijk. Er is ook gesproken over de rechtspositie van diverse ambtenaren. 

Het traditioneel gezag sprak vooral over zaken betreffende hun dorpen. Tenslotte is werd gesproken over de potenties binnen het district. Er is aangegeven dat sport het district op de kaart kan plaatsen. Tot de beleidsgebieden van het ministerie behoort ook Sportzaken. In dit verband hebben sportleiders aangegeven sportmaterialen nodig te hebben en dat de sportaccommodaties en -terreinen dringend een opschoning nodig hebben. Ook toerisme kwam aan de orde. 

De minister stelde, dat veel van de zaken meegenomen zijn in de begroting en dat eraan gewerkt wordt. Overige zaken zal zij bespreken met haar collega’s in de regeringsvergadering. Vicepresident Brunswijk heeft aangegeven te zullen werken aan de verschillende vraagstukken. Hij is de gemeenschap van Brokopondo dankbaar voor de feedback. 

error: Kopiëren mag niet!