Toenemend geweld onder jongeren

Een 13-jarig meisje zou volgens een berichtgeving op zaterdag 21 augustus een meisje met een schaar gestoken hebben in haar hoofd en rug te Ondrobon in Paramaribo. Een oude ruzie tussen de twee jeugdigen zou de oorzaak hiervan zijn.

Volgens politieberichten worden steeds meer jongeren aangehouden voor allerlei misdrijven. Kinderen worden steeds op jongere leeftijd gewelddadig. Maar, waaraan zou dit gedrag te wijten zijn?

Oorzaken

Constancia Daniels-Crisis MSc., Kinder-en Jeugdpsycholoog in Suriname, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname dat geweld en agressie in verschillende mate voorkomen bij zowel kinderen als volwassenen. “Er zijn niet echt genoeg data dat er verjonging plaatsvindt. De oorzaak van gewelddadig gedrag kan aan verschillende factoren liggen. Het is namelijk zo dat kinderen leren door te observeren en te imiteren.” Volgens Daniels moet er gekeken worden naar de omgeving van zo’n kind. Als er veel geweld voorkomt in de thuisomgeving van dat kind, kan zo’n kind aanleren dat dit de manier is om met problemen (ruzies) om te gaan, door geweld toe te passen. Ook stelt Daniels dat wanneer een kind kijkt naar televisieprogramma’s waarin veel geweld gepleegd wordt, zo’n kind dat ook aan zichzelf kan leren.

“Ze kijken naar hun omgeving en dan nemen ze dat mee. Dat zou dus een oorzaak zijn dat kinderen geweld en agressie toepassen. Ook het ontbreken van de nodige sociale vaardigheden om conflicten op te lossen kan een oorzaak zijn. Een andere oorzaak kan zijn dat sommige kinderen van nature eerder geïrriteerd zijn, eerder boos worden en niet zo goed met hun boosheid kunnen omgaan. Wanneer er ook veel geweld thuis plaatsvindt in de opvoeding, dan kan dat ook meegenomen worden.” Dit zijn volgens Daniels enkele oorzaken.

Begeleiding

Daniels geeft aan, dat ze werkzaam is bij het Medisch Opvoedkundig Bureau en zegt dat er bij zulke gevallen gesprekken met de kinderen worden gevoerd, om te onderzoeken waar zo’n gedrag plaatsvindt. “Er worden dan individuele tools, sociale vaardigheden aan dat kind geleerd, hoe ze met conflicten moeten omgaan. Het kind wordt dus individueel begeleid. Als de omgeving van dat kind de oorzaak zou zijn, wordt de omgeving ook aangepakt. En worden er nieuwe sociale vaardigheden aan zo’n kind geleerd.”

Daniels stelt, dat het bij dit geval gaat om twee jeugdigen die hun conflict niet op de juiste manier hebben opgelost. Volgens haar moeten de jongeren in zo’n geval sociale vaardigheden aanleren om op een gezonde manier conflicten te weerleggen met anderen.

Hoe kan dit gedrag voorkomen worden?

“We moeten kijken naar wat ze kijken, op hun YouTube channel, hun smartphone, we moeten kijken naar hoe wij als volwassen mensen conflicten oplossen. Hoe gaan we om met anderen, want daar naar kijken ze en dat leren ze. Wij als volwassenen moeten het goede voorbeeld geven, zodat onze jongeren, onze kinderen een goed voorbeeld hebben om toe te passen. Er moet bij deze heel veel voorlichting gegeven worden voor het oplossen van problemen/ conflicten.”

Ook moeten er volgens Daniels meer mentale trainingen gegeven worden aan jongeren, hoe ze zichzelf weerbaar kunnen maken tegen de invloeden van buiten. “De overheid moet meer gaan investeren in de mentale gezondheid van jongeren, dat kan door een beleid uit te stippelen en de psychologen serieus te nemen, dat zij er voor de kinderen zijn om ze te begeleiden wanneer het mis gaat”, aldus Daniels.

SK

error: Kopiëren mag niet!