Sportzaken overhandigt beleidsdocument ‘Gericht Nationaal Sportbeleid’ aan CDS en CCS

Directeur Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Gordon Touw Ngie Tjouw, heeft vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus de eerste versie van het beleidsdocument van het directoraat Sportzaken, ‘Gericht Nationaal Sportbeleid’, overhandigd aan de Stichting Cultureel Centrum Suriname (CCS) en de Communicatie Dienst Suriname (CDS). In dit document is het beleid van het directoraat voor de periode 2020 tot 2030 opgenomen.

Het directoraat Sportzaken wil beleid ontwikkelen gericht op het stimuleren van een sport- en bewegingscultuur bij de bevolking, waardoor een zo groot mogelijk deel actief zal deelnemen aan enige vorm van beweging. Het ‘Gericht Nationaal Sportbeleid’ zal de gestelde doelen, de uitvoering en de meetbaarheid daarvan middels zorgvuldig geïdentificeerde speerpunten implementeren. Verder is de informatie gericht op het gebied van het bereiken van topsport- tot het decentralisatiebeleid binnen de sport.

De bedoeling van de overhandiging was om de organisaties inzage te bieden om zich te verdiepen in de materie, zodat er gerichter gewerkt kan worden aan het uitstippelen van beleid. De organisaties juichen deze vorm van communicatie toe, omdat het alleen maar werkt aan prestatiegericht- en saamhorigheid op het terrein van sport in het algemeen en decentralisatie in de sport in het bijzonder.

Met de overhandiging hoopt de directeur Sportzaken dat organisaties en de gemeenschap gebruik van de informatie zullen maken en dat deze als leidraad gebruikt zal worden voor verdere informatieoverdracht op het gebied van sport en het decentralisatiebeleid in de sport.

De directeur gaf aan dat het niet bij deze versie van het document blijft. De beleidsmakers van het directoraat Sportzaken werken aan dataverzameling, zodat dat ook opgenomen en gepubliceerd kan worden in de volgende versie. Verder zal gewerkt worden aan beleid gericht op vrouwen in de sport, topsport en mensen met een speciale hulpvraag.

error: Kopiëren mag niet!