SoZaVo en UNICEF lanceren Mental Health & Wash Project

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Uraiqit Ramsaran, heeft dinsdag 24 augustus de ‘soft launch’ verricht van het Mental Health/Wash Project in samenwerking met UNICEF. Dit, aldus SoZaVo, historisch moment vond plaats bij VOJ Atjoni, in het district Sipaliwini.

Naast de bewindsman waren onder andere ook aanwezig First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, vertegenwoordigster van UNICEF Ismeralda Neede en vertegenwoordigers van het traditioneel gezag. 

Minister Ramsaran zei, dat bewustwording een grote rol speelt bij het kinderbeschermingsbeleid. Hij vindt het daarom belangrijk dat kinderen de nodige begeleiding krijgen. “Niet alle jongeren hebben het even goed, vandaar dat het ministerie druk bezig is om ook op dit vlak beleid uit te voeren”, aldus de bewindsman.

Hij zei ook, dat het ministerie bewust is van de noodkreten binnen de samenleving, en met de beschikbare middelen zaken stap voor stap probeert aan te pakken. Met bemoedigende woorden deed hij een boodschap richting de jongeren. “Wees niet bang in groot te dromen, wees ambitieus, durf uw mening te uiten, jullie zijn veel instaat.”

First Lady Santokhi-Seenacherry benadrukte dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen. Dat is waar de regering Santokhi-Brunswijk naar streeft. Volgens de First Lady is de geestelijke gezondheid niet te onderschatten. Het is het krachtigste dat het lichaam toebehoort. Ze hoopt, dat de kinderen door dit project nog meer gemotiveerd raken om het beste van zichzelf te maken.

Volgens UNICEF-vertegenwoordigster Neede spreken de cijfers voor zich als het gaat omde mentale gezondheid van kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 86% van de kinderen nog steeds enige vorm van mishandeling ervaren. Voor wat betreft het aantal suïcides gevallen, met als oorzaak depressie, staat Suriname op de vijfde plaats in de wereld. Ze vindt het daarom meer dan nodig om deze kinderen extra begeleiding te bieden.

Het project is opgesplitst in drie fases, waar interactieve sessies ook deel van zijn. De jongeren zullen leren omgaan met hun emoties, maar ook hoe zij hun vrije tijd beter kunnen benutten. Dit project wordt landelijk uitgevoerd bij tien opvanginstellingen.

Minister Ramsaran bedankte het Bureau Rechten van het Kind alsook UNICEF voor de inspanningen voor het lanceren van dit project.

error: Kopiëren mag niet!