‘Werkgroep bij ROS evalueert beheerssysteem multipurpose kunstgrasvelden’

KNVB: ‘Kunstgrasvelden in Suriname hebben kortere levensduur dan normaal door intensief gebruik’

Terwijl in Domburg zaterdag 21 augustus een zogenoemd ‘multipurpose’ kunstgrasveld officieel in gebruik werd genomen door president Chandrikapersad Santokhi, is op initiatief van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport een werkgroep momenteel bezig met een gedegen evaluatie van het beheerssysteem van de 27 kunstgrasvelden in het land.

In de eerste week van maart dit jaar werd bekend, dat het ministerie de overeenkomst ‘Beheersorganisatie Kunstgrasvelden’, die getekend was door het toenmalige ministerie van Sport- en Jeugdzaken met stichtingen en buurtorganisaties, onder een vergrootglas zou plaatsen. 

Deze velden zijn in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) aangelegd om nieuw talent te ontdekken of te begeleiden. De meeste velden worden echter niet onderhouden, zijn niet verlicht en de toegang tot het complex wordt ze verboden.

Handboek Beheersorganisatie Kunstgrasvelden

Een jaar eerder, eind februari 2019, ontving de toenmalig minister van Sport- en Jeugdzaken het handboek van de KNVB over ‘Beheersorganisatie Kunstgrasvelden’. De 24 multipurpose kunstgrasvelden die vanaf 2014 in geheel Suriname zijn aangelegd door het ministerie met als projectuitvoerder de KNVB, worden beheerd door lokale organisaties. Deze organisaties krijgen de nodige deskundige begeleiding met als doel de continuïteit en kwaliteit van beheersorganisaties te garanderen. Ook worden met het handboek handvatten aangereikt aan de organisaties om  te kunnen zorgen voor de duurzaamheid van de kunstgrasvelden door effectief beheer en onderhoud. Het boek moet dienen als leidraad bij de exploitatie van de sportaccommodaties.

“Sport heeft een bijzondere rol in het leven van elke burger. Op het sportveld leer je namelijk ook eigenschappen als discipline, eensgezindheid, teamgeest en volharding. Dit zijn karaktereigenschappen, die nodig zijn bij ons als Surinamers, als we grote stappen vooruit willen maken”, aldus president Santokhi tijdens de opening van het multipurpose kunstgrasveld te Domburg op zaterdag 21 augustus 2021.

Het beleid van regering Santokhi-Brunswijk is niet alleen gericht op het bevorderen van de sport in de kustvlakte, maar die ook te brengen naar de verre districten in ons land. Met de ingebruikname van het multipurpose kunstgrasveld in Domburg, is niet alleen de gelegenheid geboden aan jongeren om zich te kunnen vermaken, maar ook de mogelijkheid om topsporters te identificeren.

‘Bij ongeregeldheden worden gepaste maatregelen getroffen’

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport bevestigt tegenover de redactie van Dagblad Suriname, dat het beheerssyteem onder een vergrootglas wordt geplaatst en dat een werkgroep bezig is met een ‘gedegen evaluatie’. “Waar er ongeregeldheden worden geconstateerd zal niet geschroomd worden om gepaste maatregelen te treffen. Het gaat om schaarse middelen die in samenwerking met de KNVB zijn geïnvesteerd in de sportfaciliteiten en ze moeten dus adequaat ingezet worden om de jongeren de gelegenheid te bieden om te bewegen. Want we weten dat sport van eminent belang is voor de gezondheid en geestelijke evenwichtigheid.”

“Als regering blijven we niet zitten en we gaan de mogelijkheden blijven zoeken om meer sportaccommodaties voor de verschillende takken van sport in de  diverse bestuursressorten op te zetten. Ik kan u vertellen dat we binnenkort ook met de Staatsolie Sport Foundation gaan brainstormen om na te gaan hoe we structureel vorm en inhoud aan dit idee kunnen geven. Het Directoraat Sportzaken heeft een deskundig en gemotiveerd team dat  ervoor zal zorgen dat de kunstgrasvelden zodanig worden geëxploiteerd opdat ze de maximale levensduur kunnen halen.”

‘Levensduur afhankelijk van aantal speeluren’

Johan van Geijn, bij de KNVB de verantwoordelijke voor het veldenproject en zaterdag aanwezig bij de oplevering van het veld te Domburg geeft in een reactie tegenover Dagblad Suriname aan wat de levensduur is van een kunstgrasveld. 

“De levensduur van zo’n veld is afhankelijk van de hoeveelheid speeluren, zoals de levensduur van een auto bepaald wordt door het aantal kilometers dat ermee gereden wordt. Bij het gemiddelde aantal speeluren per jaar van 1.500 en bij normaal regulier onderhoud (zoals de KNVB dit in Suriname de eerste 4 jaar per 3 maanden laat uitvoeren) zal zo’n veld 7-8 jaar meegaan. De buurtorganisaties dienen dan wel zelf klein onderhoud te doen, zoals vuil eraf halen, onkruid weghalen et cetera en regels na te leven, bijvoorbeeld kauwgom is funest voor kunstgras. De velden in Suriname worden echter intensiever dan de 1.500 uur per jaar gebruikt en dan kan een veld ook na 5-6 jaar reeds aan vernieuwing toe zijn.”

PK

error: Kopiëren mag niet!