Wat leren we uit het bezoek van onze president aan Guyana (Deel 2)

President Santokhi heeft onlangs een bezoek gebracht aan ons buurland Guyana. Dit is positief, daar we er met onze buren een goede verstandhouding op na moeten houden. Echter, moet het wel altijd zo zijn dat ons land voordeel eruit haalt. Met de president waren ook personen uit het bedrijfsleven meegaan. Wanneer met een presidentiële delegatie het bedrijfsleven mee gaat, dan wordt verwacht dat er duidelijke zichtbare zaken worden gedaan. Jammer genoeg hebben we dat niet gemerkt uit het relaas van de president, als ook van een exponent uit het bankwezen.

Wat we horen zijn goede vruchtbare gesprekken die zullen worden voortgezet. Van een exponent uit het bankwezen horen we, ze hebben kennisgenomen van de stand van zaken in Guyana wat hun bankwezen aangaat. Hij deed echt moeite om met een mooi verhaal te komen, maar het lukte echter niet iets concreets te zeggen.

Bijna het gevoel, zeg toch iets wat indrukwekkend moet klinken. Maar, kwam jammer genoeg niet. Overigens ons eigen bankwezen kan op vele punten haar lokale klanten niet bedienen. Ze voldoen niet aan de internationale bankwereld vereisten, en kunnen nauwelijks zichzelf staande houden.

De eigen capriolen die ons bankwezen heeft uitgehaald onder de vorige regering zijn bekend. Ook het uitzetten van kredieten die ze niet kunnen innen en moeten afschrijven.

Dus wat voor zaken ze gaan doen, blijft een grote vraag. Was het een paar jaar geleden nog zo, dat de Hakrinbank een fusie wilde aangaan met een regionale bank, dat ging ook niet door, omdat onze eigen bank qua geld volume te klein is.

Het debacle van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, is bekend, alsook de Blauw Meer affaire van ruim US$ 20 miljoen dollar is nog voor de Centrale Bank een onopgeloste zaak.

De laatste internationale bank, The Royal Bank of Canada heeft ons land verlaten, omdat ze de geldstromen niet konden verantwoorden en niet geblacklist wenste te worden. De aandelen zijn toen overgenomen door de, wat nu in ons land, The Republic Bank is. Dat is een regionale bank.

De overige mensen van het bedrijfsleven hebben niet kenbaar gemaakt dat ze iets verkocht hebben. Dat een lokale opticien een zaak heeft geopend in Guyana is een eigen initiatief welke enkele andere Surinaamse bedrijven veel eerder hebben gedaan. Men heeft niet kunnen aangeven hoeveel Guyanese bedrijven een nieuwe vestiging zullen opzetten in ons land. Het komt erop neer dat ons  land niet aantrekt en in een downstream spiraal terecht is gekomen.

Mag wel direct zeggen, dat het niet de oorzaak is van deze regering, maar na een jaar heeft ze nog geen goede vooruitzichten. Wanneer je hoort dat een presidentiële delegatie met bedrijfslevens gaat, dan dient men verkoopcijfers te komen vertellen. Het resultaat was echter negatief op dit stuk.

Het zou beter zijn geweest als de president met een kleine, maar fijne, delegatie was gegaan, want ook de Guyanezen kennen onze economische cijfers, en lachen in hun vuist als ze van de grootheidswaanzin verhalen horen.

Jammer, maar het waren slechte verkoopdagen voor het bedrijfsleven in Guyana, zoals ze zelf mee maken in eigen land.

Mijn opvattingen moeten in het licht worden gezien van een stimulans naar de regeerders om niet te veel “gebakken” lucht te vertellen. Mensen zijn slimmer dan degenen op wie ze slim hebben gestemd.

Iwan K.R.

error: Kopiëren mag niet!