Minister Amoksi op bezoek bij BBS – Bond bij BBS legt vele problemen voor aan bewindsman

Minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft vrijdag 20 augustus een kennismakingsbezoek gebracht aan de Beveiliging- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) aan de Van Idsingastraat, zo bericht het ministerie dinsdag 24 augustus.

De bondsvoorzitter en het hoofd van de BBS heeft tijdens dit bezoek de verschillende problemen van deze ambtenaren aan de bewindsman voorgehouden.

Tijdens zijn toespraak haalde bondsvoorzitter Guillaume Coulor aan, dat één van de nijpende vraagstukken betrekking heeft op de SZF-verzekering. Volgens de bondsvoorzitter zou het veel te lang duren, voordat de leden hun restitutie ontvangen. Verder is ook aandacht gevraagd voor verhoging van de kledingtoelage en de restitutie voor de rekruten die zelf moesten betalen voor hun kleding. De kledingtoelage is met de unificatie van de wisselkoers ook niet meer toereikend voor het personeel. Coulor meent dat de BBS binnenkort ook zal komen met het verzoek voor een loonsverhoging. Hij voegde verder er aan toe, dat de dienst een tekort aan parkeermogelijkheden heeft. Hij deed het voorstel om het gebouw te renoveren, waardoor er ruimte voor parkeren vrijkomt. Bondsvoorzitter Coulor wenst tot slot de goede samenwerking met de minister te continueren en hoopt dat dit de nodige vruchten zal afwerpen.

Het waarnemend hoofd van de BBS, Iwan Terborg, ging in op het probleem van het wagenpark. “Er is dus vernieuwing nodig van het wagenpark, om de dienstverlening van de BBS te garanderen.” Verder ontbeert de organisatie goede uniformen en kantoorbenodigdheden. Terborg riep het personeel op de gelederen te sluiten, zodat zij als één kunnen optrekken, en de organisatie successen kan boeken. 

Minister Amoksi heeft aanpak beloofd van de verschillende vraagstukken die spelen binnen de BBS. In die context gaf Amoksi aan, dat vanaf nu gewerkt zal worden aan het updaten van de verschillende afdelingen van deze dienst. Zo zal er gewerkt worden aan het upgraden van opleidingen, Waarde Transport, Object- en Subjectbeveiliging. Verder het opstarten van de bijstandsdienst, de afdeling agenda, de afdeling planning en advies, de afdeling voorlichting en ICT. De minister wil ook werken aan verbetering van de huisvesting en hij ziet graag dat de wet- en regelgeving wordt aangepast. 

Amoksi is van mening dat werken aan een veilig Suriname niet alleen te maken heeft met bestrijding van de criminaliteit, het heeft ook te maken met werken aan preventie. Hierin heeft de BBS een belangrijke taak.

Hij haalde tot slot aan dat de samenleving rekent op de BBS. “De tijd is gekomen om recht op te staan en uw organisatie op te bouwen.” Hij drukte ze op het hart dat de verwachting die men van de organisatie heeft, voor wat betreft, de veiligheid, hoog is. Na de toespraak van minister Kenneth Amoksi kreeg hij een rondleiding in het gebouw en mocht de officiële opening doen van de afdeling Salarisadministratie.

 

error: Kopiëren mag niet!