LVV-minister Sewdien: “Er komt geen uitbreiding aantal visvergunningen”

LVV-minister Parmanand Sewdien verzekert dat er geen uitbreiding komt in het aantal uitgegeven visvergunningen in de diverse categorieën. Dat zei hij maandagmiddag 23 augustus in De Nationale Assemblee, DNA.

Er is nu sprake van overbevissing en teveel uitgegeven visvergunningen. Volgens de Surinaamse Visserijwet is het ook niet mogelijk om visvergunningen op naam te verstrekken aan vreemdelingen c.q. aan Guyanese vissers. De Guyanese autoriteiten spannen zich reeds geruime tijd in om gedaan te krijgen dat Suriname visvergunningen verstrekt aan Guyanese vissers. Uit mededelingen van minister Sewdien maandag gedaan in de Assemblee kan worden geconcludeerd, dat de kwestie van visvergunningen aan Guyanese vissers nog lang geen afgeronde zaak is. Er zijn veel hobbels en detailzaken die eerst nog bekeken moeten worden. Minister Sewdien zegt met zijn Guyanese ambtgenoot te hebben afgesproken in het vervolgtraject hiernaar te zullen kijken. 

De problematiek van de zogenaamde “middle man” – de stroman – die tegen exorbitante geldbedragen visvergunningen verkopen of onderverhuren aan Guyanese vissers geniet zijn bijzondere aandacht. Hij zei ook oplossingen hiervoor te willen, “maar niet tegen de belangen van Suriname”.

Storm van kritiek

De kwestie van het verstrekken van visvergunningen aan Guyanese vissers, via welke constructie dan ook, heeft een storm van kritiek teweeg gebracht in de samenleving. Belangengroepen in de visserijsector voeren aan dat het verstrekken van vergunningen aan Guyanezen de dolksteek is voor de Surinaamse visserijsector. Illegale praktijken van Guyanese vissers die op Surinaamse vergunningen in Surinaamse wateren vissen en daarmee enorme economische schade toebrengen aan Suriname, worden beloond, zeggen zij.

Minister Sewdien zei in het parlement ,dat er geen sprake zal zijn van 150 extra visvergunningen op het aantal dat er nu al is. Hij verwijst naar het Visserij Management Plan welk in 2013 samen met inbreng van de visserijsector tot stand is gekomen, en de grondslag vormt van zijn huidig visserijbeleid. Het visserijbeleid is erop gericht het teveel aantal verstrekte visvergunningen te verminderen. Hij haalde het voorbeeld aan van de trawlers. Afgesproken was dat er maximaal 23 vergunningen mogen worden verstrekt, doch thans blijkt dat er 45 vergunningen zijn uitgegeven. In de zogeheten SK-categorie, waar het nu met de Guyanese vissers om te doen is, is het maximaal aantal vergunningen volgens het management plan vastgesteld op 300, doch er zijn 400 vergunningen uitgegeven. De bewindsman stelde de retorische vraag waar deze vergunningen zijn beland. In elk geval vertonen de Surinaamse exportcijfers van vis geen stijging. Er is ook geen sprake van toename van verwerkingsbedrijven. Daar tegenover staat, dat de Guyanese exportcijfers wel een stijging laten zien.

Professioneel karakter

Minister Sewdien zei het grote belang in te zien van handhaving, controle en monitoring in de visserijsector. Het is een zeer complexe materie. De illegale praktijken in de sector hebben volgens hem bijna een professioneel karakter. Hij gaf daarmee aan dat het een georganiseerde activiteit is. Hij gaf het volgende voorbeeld: Wanneer de Kustwacht brandstof bunkert en zich klaarmaakt om naar een bepaald deel van de Surinaamse wateren te trekken voor controlepatrouilles, bij aankomst geen vissersvaartuigen te bekennen zijn. De informatie wordt vooraf doorgespeeld aan de vissers die illegaal bezig zijn. Bij luchtpatrouilles gebeurt hetzelfde.  Ook zorgen de Guyanese vissers die op Surinaamse vergunningen opereren voor problemen met de Frans Guyanese autoriteiten. Het gebeurt vaker, dat men rechtstreeks naar Frans Guyanese wateren vaart om daar te vissen. Suriname krijgt die klachten binnen van de Fransen, omdat het om vaartuigen gaat die op Surinaamse vergunningen werken. In twee gevallen zijn boten in beslag genomen en door de Franse autoriteiten als sanctie in tweeën gezaagd. Deze praktijken van de Guyanese vissers brengen de Surinaamse visexport in gevaar. 

Intrekking vergunning

Volgens Sewdien kan hij moeilijk de teveel verstrekte vergunningen intrekken. Hij loopt daarmee het risico een rechtszaak tegen zich te krijgen. Intrekken van vergunningen kan hij pas doen wanneer vergunningsvoorwaarden worden overtreden. Hij zegt dat sedert zijn aantreden hij enkele vergunningen heeft ingetrokken. Het ging onder meer om vissersvaartuigen die zich in Guyana bevonden. De vissersvaartuigen mogen namelijk zich alleen in Suriname en Surinaamse wateren bevinden. Ingetrokken vergunningen worden niet meer terug gegeven. De LVV-minister benadrukte, dat zijn beleid erop gericht is de problematiek van overbevissing en teveel verstrekte vergunningen aan te pakken. De voorwaarden voor het verkrijgen van een visvergunning zijn aangescherpt. Vergunningen worden voor slechts voor de duur van 1 jaar verstrekt.

SS

error: Kopiëren mag niet!