Sociale projecten van Lotus Group, Sewa 4Su en donateurs

Lotus Group, Sewa 4Su in samenwerking met donateurs, mogen spreken van een vlot verloop van hun sociaal project. CEO van Lotus Group, Sabita Sewbaransingh, zegt dat Lotus Group, Sewa 4Su en de vele donateurs uit Nederland zich onbaatzuchtig blijven inzetten ten behoeve van sociale projecten.

“Dit keer zijn door Lotus Group en Sewa4Su in samenwerking met de SLM, artsen en donateurs vele medische hulpgoederen en materialen, verspreid en verdeeld aan verschillende ziekenhuizen in Suriname. Het gaat om vele partijen Paracetamol, mondkapjes, desinfectiemiddelen, zuurstof cilinders, zuurstofmaskers, chirurgisch materiaal, handschoenen, baby luiers, babyvoeding, incontinentiemateriaal en nog veel meer.”

“De directie van de ziekenhuizen zijn zeer erkentelijk voor al deze schenkingen en spreken hun hartgrondige dank en waardering uit aan een ieder die hieraan heeft meegeholpen, ondersteunt en hun bijdrage op welke manier dan ook hebben geleverd in deze schrijnende Covid-19 periode”, aldus de CEO van Lotus Group.

error: Kopiëren mag niet!