Vorderingen in bilaterale relatie Suriname-Guyana

President Santokhi en delegatie terug uit buurland

President Chandrikapersad Santokhi en delegatie zijn vrijdagmiddag 20 augustus teruggekeerd in Suriname. Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven heeft vicepresident Ronnie Brunswijk, samen met andere hoogwaardigheidsbekleders, het staatshoofd ontvangen. De president was op een vierdaags staatsbezoek in buurland Guyana geweest.

Met de president waren onder andere meegereisd zijn echtgenote Mellisa Santokhi-Seenacherry en de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Jubithana van Transport Communicatie en Toerisme, David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Riad Nurmohamed van Openbare Werken. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanwezig.

Vorderingen in bilaterale relaties

Na aankomst hield de delegatie een persconferentie op de luchthaven. President Santokhi stond stil bij de vorderingen die zijn geboekt in de bilaterale relaties tussen de twee landen. Eerder was al een gezamenlijke verklaring uitgegeven door de twee landen. De staatshoofden maakten daarbij bekend dat zij gericht waren op het tot stand brengen van strategische economische en investeringsbanden tussen Guyana en Suriname en om die verder uit te breiden. President Santokhi en President Ali van Guyana, zijn het erover eens, dat gebruik moet worden gemaakt van de Inter-Guiana Games en Inter-Guiana Cultural Festivals om het contact tussen mensen te vergroten. Verder erkenden ze het belang van het versterken van de samenwerking tussen universiteiten.

Gezamenlijke gasstrategie

De twee presidenten zijn het erover eens, dat de olie- en gassector van Guyana en Suriname veel potentie heeft. Het biedt transformationele ontwikkelingskansen voor beide landen. In dat verband bespraken ze een mogelijk kader voor gezamenlijke acties/strategie, joint ventures en de promotie van lokale inhoud om de voordelen van de sector te maximaliseren. Binnen twee weken zal een werkgroep worden opgericht om concrete voorstellen uit te werken voor een gezamenlijke gasstrategie inclusief gas-to-shore infrastructuur en de oprichting van een installatie om elektriciteit op te wekken uit aardgas en een Subregionale ontwikkelingsstrategie.

Ook zijn de twee landen het erover eens, dat de landbouwsector vergelijkbare sterke kansen biedt voor meer groei en ontwikkeling door meer samenwerking en coördinatie op het gebied van productie en markttoegang tot Europa en Noord-Amerika – gebruikmakend van de respectieve ervaringen en sterke punten in die twee grote markten. In gesprek met vertegenwoordigers van de particuliere sector van Guyana en Suriname is besloten om een ​​Guyana/Suriname Business Council op te richten. De twee staatshoofden juichten het gezonde partnerschap tussen de twee groepen uit de particuliere sector toe.

Visvergunningen direct naar Guyanezen en Corantijnbrug

Na jaren van klachten met betrekking tot visvergunningen van Guyanese vissers die vissen in Surinaamse wateren heeft Suriname besloten om de vergunningen nu direct aan Guyanese vissers uit te geven. De zogenaamde midden-mannen worden hierdoor uitgeschakeld. Lange tijd werd er verhandeld in de visvergunningen aan Guyanezen. 

De twee regeringen hebben ook overeenstemming bereikt over het model voor de bouw van de Corentijnbrug, gericht op het verbinden van de twee landen en het vergroten van transport en handel. Tijdens de gezamenlijke persconferentie zei president Ali dat de twee landen enthousiast zijn om te kiezen uit de bedrijven op de shortlist die blijken van belangstelling hebben ingediend. Terwijl dat in afwachting is, zijn Guyana en Suriname overeengekomen dat de aanpak er een zal zijn die het ontwerp-, bouw-, financierings-, eigendoms- en exploitatiemodel mogelijk maakt. De twee landen zijn ook overeengekomen dat er een werkgroep zal worden opgericht om het investerings- en concessiepakket vast te stellen dat bij de blijk van belangstelling hoort. 

Trilaterale betrekking met Brazilië

Ze kwamen ook overeen om op een onderling overeengekomen datum een ​​trilaterale top te beleggen met de president van Brazilië in Suriname om strategische samenwerking te bespreken in het licht van het potentieel dat wordt geboden door de olie- en gasindustrie in beide landen. 

Ter afsluiting van hun besprekingen spraken beide presidenten hun volledige tevredenheid uit over de resultaten van hun dialoog. Zij spraken voorts uit dat zij ervan overtuigd zijn, dat de verschillende ingrijpende besluiten die werden genomen om de samenwerking in bilaterale, regionale en internationale aangelegenheden te bevorderen, getuigden van de politieke wil die zij beiden deelden voor een nieuw paradigma in de betrekkingen tussen hun landen:  gedreven door hun visie op de duurzame economische en sociale ontwikkeling van Suriname en Guyana en de verbetering van de levensstandaard voor al hun volkeren.

error: Kopiëren mag niet!