Kunstgrasveld in Domburg officieel in gebruik genomen

Opening verricht door president Santokhi, vicepresident Brunswijk en minister Emanuel

De Communicatie Dienst Suriname bericht zaterdag 21 augustus, dat op die dag te Domburg een zogenaamd ‘multipurpose’ kunstgrasveld officieel in gebruik is genomen en dat de handelingen daaromtrent werden verricht door president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Gracia Emanuel van het ministerie Regionale Ontwikkeling en Sport.

Ook waren van de partij de minister van Grondbeleid en bosbeheer Dinotha Vorswijk, de Assembleeleden Asiskumar Gajadien (VHP) en Miquella Soemar-Huur (ABOP), districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost Mohamed Shafiek Goelaman en de directeur van Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw.

“Sport heeft een bijzondere rol in het leven van elke burger. Op het sportveld leer je namelijk ook eigenschappen als discipline, eensgezindheid, teamgeest en volharding. Dit zijn karaktereigenschappen, die nodig zijn bij ons als Surinamers, als we grote stappen vooruit willen maken”, aldus Santokhi tijdens de opening.

Het beleid van regering Santhoki-Brunswijk is niet alleen gericht op het bevorderen van sport in de kustvlakte, maar die ook te brengen naar de verre districten in het land. Met de ingebruikname van het multipurpose kunstgrasveld in Domburg, is niet alleen de gelegenheid geboden aan jeugdigen om zich te kunnen vermaken, maar ook de mogelijkheid om topsporters te identificeren.

Assembleelid Miquella Soemar-Huur gaf in haar toespraak aan dat sporten een stijl moet worden van elk individu. Het moet daarom ingebed worden op elk niveau van het onderwijssysteem, de gezondheidszorg en in het jongerenbeleid. Het stimuleren van sportbeoefening eist dat landelijk voldoende faciliteiten zijn, waar gezinnen en personen van alle leeftijden, kinderen, jeugdigen gebruik van kunnen maken.

“Sport en technische assistentie zijn zaken die aan de orde zullen komen, tijdens het decentralisatieproces, waarin de komende jaren het sportbeleid de gewenste vorm zal krijgen. Het is goed om te weten dat door de overheid landelijk al 27 van zulke sportvelden zijn aangelegd en opgeleverd. De regering heeft nieuwe beleidsinzichten met betrekking het nationaal gericht sportbeleid, waarbij decentralisatie van sport prioriteit zal genieten. Hierbij is het Directoraat sport de opdrachtgever. De financiering geschied vanuit het Staatsolie Sportfonds en de uitvoering ligt bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)”, aldus de president.

Vanuit de KNVB werd symbolisch sportmateriaal overhandigd aan de beheerder van het complex, Dennis Wortel, maar ook certificaten werden overhandigd aan deelnemers van het “World Coach” programma.

error: Kopiëren mag niet!