Robert Lio Huang beëdigd als notaris

Robert Liu Huang is vrijdag 20 augustus beëdigd als notaris in Suriname bij het Hof van Justitie.

Tijdens de toespraak gaf de president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, aan wat er allemaal verwacht wordt van een notaris en bleef ook benadrukken hoe belangrijk eerlijkheid en geheimhouding is voor het bekleden van het notarisambt.

Huang zei, dat hij God dankbaar is voor het bereiken van deze mijlpaal en wil eenieder bedanken die hem heeft geholpen om dit bereiken. “Ik zal mijn ambt naar eerlijkheid en nauwgezetheid uitoefenen.”

Huang kijkt met veel enthousiasme uit om van te start te gaan als notaris, maar beseft tegelijkertijd ook, dat het om veel verantwoordelijkheden gaat, desondanks zegt hij de strijd te zullen aangaan.

error: Kopiëren mag niet!