Rijwet wordt gewijzigd, ook regels nodig voor lawaai op straat

Gisteren is in DNA behandeld de nadere wijziging van de Rijwet 1971 in DNA behandeld. Het is alweer opgevallen hoe laag het niveau van DNA is gezakt. Het is goed dat de voertaal in Suriname het Nederlands is, want alleen mensen in Nederland en Belgie kunnen, als ze geïnteresseerd zijn volgen wat er allemaal in het hoogste college van staat wordt gezegd. Het moet gezegd worden, het is een van een heel apart niveau en het verschil is wel hemelsbreed.  Het is jammer om te constateren maar soms gaat het voorlezen ook niet bij sommige volksvertegenwoordigers. En vreemd, maar enige opleiding hoeft nog geen garantie te zijn voor niets. De regering zegt dat verkeerscriminaliteit niet alleen de veiligheid op de weg in ernstig gevaar brengt, maar bovenal bovenal veel leed aan slachtoffers veroorzaakt.   De meeste verkeersongevallen hebben behalve ernstige lichamelijke letsels ook de dood van vele verkeersdeelnemers tot gevolg. Het bewust niet naleven van de van verkeersregels ligt in de meeste gevallen ten grondslag aan de vele ernstige verkeersongevallen. Daarbij kunnen onder andere genoemd worden het snel rijden, het rijden onder invloed van alcohol en het niet verlenen van voorrang. Deze zijn de meest voorkomende gedragingen in het verkeer die vele verkeersslachtoffers en ellende met zich meebrengen. De regering geeft aan dat statistieken uitwijzen dat jaarlijks gemiddeld meer dan 60 personen in het verkeer omkomen. Bij een inwonerstal van ongeveer 500.000 inwoners kan een landelijke gemiddelde van 60 verkeersdoden per jaar als hoog worden bestempeld. De regering zegt dat beginnende bestuurders niet over de nodige ervaring beschikken en zijn zij het meest kwetsbaar in het verkeer. Deze bestuurders vormen een groter risico voor de verkeersveiligheid dan ervaren bestuurders. De wijzigingen die in de DNA zijn behandeld hebben ook betrekking op de aanpak van deze groep verkeersdeelnemers. De wijzigingen in de Rijwet hebben betrekking op een aantal zaken. De regeling met betrekking tot het gebruik van alcohol in het verkeer gericht op beginnende bestuurders wordt aangescherpt. Het bromfietscertificaat wordt ingevoerd en dit kan onder omstandigheden worden ingevorderd. Deze certificaten worden al een hele tijd besproken en aanbevolen en worden nu pas ingevoerd. De wijzigingen hebben ook te maken met het invoeren van een persoonsgebonden nummerplaat en nummerbewijs van motorrijtuigen. In de nieuwe wet wordt ook ingevoerd een kentekenregister. Dat kan heel handig zijn bij strafrechtelijke en politionele onderzoeken. Een probleem in Suriname is ook het recidivegedrag van autobestuurders. De wet wil nu dat van recidivisten het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Met deze maatregel zijn wij het niet oneens. Er zijn echter mensen in Suriname die maar 1 diploma in hun leven hebben en waarmee ze hun brood verdienen: hun rijbewijs. Deze mensen zijn dan in een verkeerd beroep en is hun enige ‘diploma’ voor hun van generlei waarde. De mensen die zich misdragen in het verkeer zijn niet weinig. De wet probeert ook de invorderingsmogelijkheden door de politie bij ernstige overtredingen van de verkeersregels uit te breiden. Er wordt heel lawaai in het verkeer gemaakt en nog steeds zijn er een heleboel mensen die met zwarte ruiten rijden. We missen de aanscherping van regels waarbij deze mensen die in woonwijken buurten onleefbaar maken. We schrijven al een hele tijd dat wangedrag in het verkeer gerelateerd is aan het gevoel dat men heer in meester is in zijn eigen wagen. Er worden hele grote boxen in auto’s meegedragen, soms zo groot dat het overzicht op het verkeer wordt belemmerd. Frappant is dat er door politieke partijen in Suriname die in de regering kunnen zitten en dat nu ook doen ‘car audio battles’ zijn georganiseerd. In deze zelfde kringen worden er ook op ogenschijnlijk verlaten wegen auto- en bromfietsraces gehouden. Menige jongeling heeft zo zijn leven verloren op de openbare weg. Opmerkelijk is dat er al regelgeving is met betrekking tot lawaai op straat en de zwarte ruiten, maar de politie heeft zelden of nooit opgetreden. Aanscherping op dit stuk was wel nodig. De wet wil ook regelen dat auto’s die ernstige mankementen en schade oplopen bij aanrijdingen, volgens de wet in beslag worden genomen, buiten gebruik worden gesteld.  De aanscherping van de wetgeving is van belang maar de politie moet gemotiveerd zijn  om zijn werk adequaat te doen. Die motivatie is niet in voldoende mate aanwezig, omdat wij dagelijks zien dat er wangedrag is op de weg en dat politie de andere kant opkijkt. Dat is overigens ook zo wanneer in het openbaar covidregels worden overtreden.     

error: Kopiëren mag niet!