Hof van Justitie heeft vier advocaten erbij

Het Hof van Justitie is vier advocaten rijker. De vier zijn woensdag 18 augustus in de zittingszaal van het gerechtsgebouw van het Hof van Justitie beëdigd. Het gaat om Wandana Bhattoe-Ramlal, Robby Dadoe Amain, Susan Meredith Derby en Frederik Rinaldo Pinas.

Hof-president Iwan Rasoelbaks haalde in zijn toespraak aan, dat als advocaat bij het Hof van Justitie er heel wat verantwoordelijkheden komen bkijken. Hij gaf aan dat de beëdigden nu voor een ieder van wie zij denken dat zij een rechtvaardige zaak verdienen, een zaak kunnen indienen. Hij drukte ze op het hart om geen onrechtvaardige zaken aan te nemen.  “No teki ing, je gaat rechters kwalijk nemen, omdat ze de zaak hebben afgewezen”, zei Rasoelbaks.

De president van het Hof zei verder, dat de nieuwe advokaten nu de verantwoordelijkheid hebben om de standaarden van de advocatuur hoog te houden. Ook dienen zij eerbied en vertrouwen te blijven hebben voor de gerechtelijke autoriteit. Rasoelbaks zei tot slot, dat de groep onder alle omstandigheden sportief en professioneel moet blijven.

Procureur-Generaal Garcia Paragsingh bracht haar felicitaties over namens het Openbaar Ministerie. In haar toespraak benadrukte zij voornamelijk de behandeling die advocaten geven aan hun cliënten. Zij had het voornamelijk over rechtzoekenden die minder geschoold zijn of vanwege een taalbarriére de taal of woordkeuze van de advocaat niet kunnen volgen. De clienten kunnen ook vaak de prestatie van de advocaten niet beoordelen, waardoor zij in een heel afhankelijke positie komen te verkeren. Zij drukte de nieuwe advocaten op het hart kritisch te kijken naar hun eigen handelen.

Samantha Gadjradj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, zei dat de orde verheugd is met de beëdiging.  Ze zei onder andere, dat het van eminent belang is voor een goede carrière geen valse start te maken.

Tot slot mochten ook de nieuwe advocaten een woord van dank richten tot de genodigden. Met deze vier nieuwe advocaten telt Suriname nu 228 advocaten, aldus het ministerie van Justitie en Politie donderdagavond 19 augustus in een persbericht.

error: Kopiëren mag niet!