Brunswijk bezoekt districtscommissariaten Para en Wanica

Het Directoraat Volkscomunicatie van het Kabinet van de Vicepresident meldt donderdagavond 19 augustus, dat waarnemend president Ronnie Brunswijk zijn orientatiebezoeken voortzet. Hij bracht donderdag een bezoek aan de districtscommisariaten Para, Wanica Noord-oost en Wanica zuid-West.

De waarnemend president werd vergezeld door minister van Regionale
Ontwikkeling en Sport (ROS) Gracia Emanuel en ROS-directeur Maverick
Boejoekoe.
Marlene Joden, districtscommissaris van Para, was blij met het bezoek. Ze
gaf aan, dat het commissariaat veel problemen heeft en hoopt dat de vicepresident deze meeneemt naar de regering.  Een van de aangekaarte aandachtspunten is de renovatie van het gebouw van het districtscommissariaat. Ook eist het wagenpark en de montagewerkplaats bijzondere aandacht. Optimale internet-, print- en kopieerfaciliteiten vormen belangrijke faciliteiten die het districtscommissariaat ontbeert.

Deken der districtscommissarissen, Shafiek Goelaman van het districtscommissariaat Wanica Zuid-Oost, voelde zich eveneens vereerd met het bezoek van de delegatie. Hij zei, dat zijn bestuursgebied vol uitdagingen
zit en zoals zijn collega’s probeert hij ook met de beschikbare middelen
het beste te doen voor zijn district. Behalve de reguliere taken van het
districtscommissariaat vestigt de districtscommissaris extra aandacht op het plaatsen van incassokantoren van de nutsbedrijven en sportfaciliteiten.

De delegatie deed ook het districtscommissariaat Wanica Noord-West aan. 
De districtscommissaris van Wanica Noord-west, Suraksha Hirasing, was ingenomen met het bezoek van Brunswijk en delegatie. Zij heeft maandelijks contact met de minister om zaken betreffende haar bestuursgebied voor te leggen. Het bevorderen van toerisme in haar gebied is één van de wenselijkheden.

De ROS-minister zei op de hoogte te zijn van de problemen waarmee
districtscommissariaten kampen. De pijnpunten heeft zij kunnen halen uit de districtsplannen die eerder dit jaar zijn ingediend en verstuurd naar het ministerie van Financiën en Planning voor financiering.

Brunswijk verzekerde de kanttekeningen mee te zullen nemen naar de
eerstvolgende Raad van Ministers-vergadering. Hij benadrukte, dat de
regering het eerste halfjaar constant heeft geëvalueerd en dat nu de tijd is
aangebroken om specifieke handelingen te plegen. Binnen De Nationale
Assemblee is het Herstelplan aangenomen en in de uitvoeringsfase. Als
alles volgens plan verloopt, zal binnen een jaar tastbare verbetering
zichtbaar zijn.

error: Kopiëren mag niet!