Bouva (NDP) dringt aan op herziening ‘klapstoelenbesluit’ bussen

Bij de recent bereikte overeenkomst tussen het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en de Particuliere Lijnbushoushouders Organisatie, PLO, inzake bustarieven is zijdens de regering ook het besluit genomen om toestemming te verlenen om de zogenaamde klapstoelen in de bussen weer te mogen inzetten bij passagiersvervoer.

Als onderdeel van de Covid-19 protocollen voor passagiers busvervoer mochten de klapstoelen niet worden gebruikt. Het maximaal aantal passagiers in de bussen was gesteld op 20. Het NDP-Assembleelid Melvin Bouva heeft donderdag 19 augustus tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee weer gewezen op de gevaarlijke situatie voor besmetting met het Coronavirus die hierdoor ontstaat.

“De mensen zitten als parkieten in een rij op elkaar”, zei Bouva. Hij dringt erop aan om dit besluit te herzien. Er moet volgens hem niet gekozen voor geld boven gezondheid.

De Mohana-regels die gelden bij passagiers busvervoer betekenen nog steeds afstand van elkaar houden. TCT-minister ad interim Uraiqit Ramsaran zei eerder bij de beantwoording van vragen, dat het besluit over het aantal passagiers in de bussen genomen is in het kader van de normalisatie. De Mohana-regels dienen nog steeds in acht te worden genomen. Passagiers dienen ook eigen verantwoordelijkheid te nemen.

TCT zal de controle opvoeren en er komt een klachtenlijn waar burgers klachten kunnen doorgeven over buschauffeurs die zich niet houden aan de regels. 

error: Kopiëren mag niet!