Guyana is ExxonMobil jaarlijks meer verschuldigd dan wat het verdient

ExxonMobil Guyana produceert momenteel olie uit het Stabroek-blok, maar aangezien de exploitatiekosten 100 procent verhaalbaar zijn naast andere uitgavencategorieën, betekent dit dat de jaarlijkse opbrengst van de oliemaatschappij momenteel veel groter is dan de totale jaarlijkse inkomsten.

Het resterende niet-geïnde saldo wordt jaarlijks overgedragen. Over het algemeen wordt aangenomen dat als elk jaar verstrijkt. Dit volgens de directeur van het Institute for Energy Economic and Financial Analysis (IEEFA), Tom Sanzillo, die in een recent rapport waarin de toekomstige inkomsten van Guyana uit zijn offshore olieproductie worden beoordeeld, betreurt dat de totale recupereerbare kosten momenteel veel hoger zijn dan de jaarlijkse bruto-inkomsten van productie.

Een deel van de bruto-inkomsten gaat naar de ontwikkelingskosten, naast het betalen voor operaties en winst. De situatie verergerend, merkte Sanzillo op dat hoewel de huidige ontwikkelingskosten tegen 2028 kunnen worden terugverdiend, de aannemer op vrij regelmatige basis heeft aangekondigd dat hij nieuwe ontdekkingen heeft gedaan. Als zodanig is “hoe de kosten van deze ontdekkingen worden verwerkt in de algehele projectboekhouding niet publiekelijk beschikbaar, maar Guyana zal deze kosten moeten goedkeuren voor terugbetaling.”
Op het moment dat aan al deze kosten is voldaan, is de brutowinst olie van Guyana gelijk aan 50 procent van de bruto-inkomsten na aftrek van kosten.

Op basis van de momenteel beschikbare openbare informatie merkte de IEEFA-directeur op, dat als olie gemiddeld US$ 50/vat kost, de opbrengst van Guyana tegen 2028 zou kunnen stijgen tot US$ 6.1 miljard per jaar. “Dit is een aanzienlijke stijging in vergelijking met de eerste 15 maanden van productie, die US$ 344.1 miljoen voor het land hebben gegenereerd. Het is op dit punt -wanneer aan alle ontwikkelingskosten is voldaan – dat het project voldoende inkomsten kan opleveren, zodat Guyana zijn tekort kan gaan dichten, schulden kan verminderen, de uitgaven kan verhogen en kan investeren in een staatsinvesteringsfonds.”

Er werd echter opgemerkt dat het eigenlijke ontwikkelingsplan voor het Stabroek-blok is om meer investeringen te doen, “eigenlijk worden er al extra kosten gemaakt voor meer exploratie.”
Met het oog hierop, merkte Sanzillo op, “zullen deze extra ontwikkelingskosten worden toegevoegd aan de totale ontwikkelingskosten en wordt de datum vervroegd waarop het land betalingen van US$ 6 miljard per jaar zal ontvangen.”

Volgens Sanzillo zullen robuuste jaarlijkse inkomstenbetalingen aan Guyana worden uitgesteld omdat extra ontwikkelingskosten worden toegevoegd aan het cumulatieve niet-teruggevorderde saldo en dat “het werkelijke aantal jaren totdat Guyana robuustere winstbetalingen voor olie ontvangt, onzeker is. Voor Guyana zijn de werkelijke totale ontwikkelingskosten onbekend.”

Volgens Sanzillo heeft de aannemer de totale ontwikkelingskosten voor Payara of de totale ontwikkelingskosten die nodig zijn om de maximale hoeveelheid winbare olie te bereiken, niet bekendgemaakt. Bovendien zijn er geen onderling overeengekomen, openbaar beschikbare olieprijsprognoses geweest – een belangrijke factor bij het schatten van de snelheid en het niveau van kosten herstel. Aldus gepubliceerd in de Guyanese krant Kaieteur News.

error: Kopiëren mag niet!