Verder ingrijpen nodig om gevaccineerden tegemoet te komen

We hebben het allemaal niet onderzocht, maar het is best wel mogelijk dat Suriname een record aan het verbreken is met een R(eproductie)-factor die al maanden boven het driedubbel van het aanvaardbare 10 ligt. De R-factor schommelt al maanden rond de 30% en dat is veel te hoog. De code paars is een norm aan het worden. Intussen zijn er zoveel mensen besmet en genezen verklaard dat een deel van de bevolking al voldoet aan 1 van de 3 ‘G’ vereisten die ze in Duitsland hanteren voor toelaatbaarheid tot grotere massale bijeenkomsten. Deze ‘G’ staat dan voor ‘genezen’, waarmee wordt veronderstelt dat genezen personen al over enige immuniteit en antilichamen beschikken die zullen beschermen tegen besmettingen en/of ernstige ziekte en/of de besmettelijkheid omlaag zullen brengen. Want, dr. Fauci heeft uit data die men in de USA heeft verzameld en bestudeerd, bekend gemaakt dat gevaccineerde personen veel minder dan niet gevaccineerde personen in staat zijn om anderen te besmetten. Ook heeft hij eerder, ook op basis van data en research, bekend gemaakt dat mutaties veel minder kans van ontstaan hebben bij gevaccineerde dan bij niet gevaccineerde personen. In Suriname zijn in totaal tot gisteren al 22.366 personen genezen verklaard. Deze personen behoren enige weerstand te hebben tegen covid-19. Maar er zijn onder de genezen mensen een percentage personen dat genezen is maar niet echt hersteld zijn en constant sukkelen in een fysieke en lichamelijke benedenwaartse spiraal. Het totaal aantal genezen mensen komt neer op een afgeronde 6% als uitgegaan wordt van de bevolking van boven de 18 jaar van 400.000 zielen. Midden juni was bekend gemaakt dat ca. 135.000 mensen al waren gevaccineerd. Dat aantal kan nu 140.000 zijn. Dat percentage ligt dan op 35%. In totaal voldoet dus in Suriname 40% van de relevante bevolking (dat zijn de 18-jarigen en ouderen) aan de 2 G’s (genezen, gevaccineerd) die sinds kort gehanteerd zullen worden voor versoepelde grotere samenscholingen in Duitsland. De derde G was in het Europese land een punt van discussie namelijk ‘getest negatief’. Het voorstel was om alleen de genezen en de gevaccineerde personen meer versoepeling toe te staan voor vertier. Suriname moet met behoorlijke vaccinatiebewijzen en genezen-bewijzen ook overgaan tot versoepelingen. Suriname kan gelet op haar mensenrechtenstandaarden zich niet roomser voordoen dan de Paus of beter gezegd dan een groot EU-lidland als Duitsland met een ijzersterke mensenrechtenlobby en een Commissie voor de Rechten van de Mens als waakhond en het Europese Hof van de Rechten van de Mens die heel toegankelijk is voor Europese burgers. Het is geen kwestie van discriminatie, maar Suriname moet nu overwegen om meer versoepelingen door de voeren voor activiteiten waar alleen gevaccineerden en genezen personen worden toegelaten. Het gevoel bij de gevaccineerden leeft, terecht lijkt het, dat het niet kan dat de beperkingen die veel leed veroorzaken voortduren wat te wijten is aan de groep die niet gevaccineerd is en daar tegen is. De gevaccineerden hebben zich laten vaccineren om zichzelf en hun dierbaren te beschermen en om spoedig gezamenlijk te komen tot meer normale samenlevingen. Ze hebben een offer gebracht en ze hebben gehoor gegeven aan de oproep van de regering. In ruil daarvoor hebben ze niets terug gehad. Ze kunnen niet reizen omdat wij in code paars zijn en dat komt door de grote aantallen niet gevaccineerden. Ze zitten gevangen in eigen land en kunnen niet eens met andere gevaccineerden niet bij elkaar komen. Hier en daar merken we dat er werkgevers zijn die gevaccineerden incentives geven. Dat is allemaal toegestaan en het past binnen het motiveringsbeleid van de WHO. De regering moet dit beleid van incentives overnemen en degenen die gehoor hebben gegeven en blijven geven aan de vaccinatiecampagne, in aanmerking laten komen voor een waardering.   We hebben het over Duitsland, daar zou het aantal besmettingen stijgen en de vaccinatiecampagne zou stil zijn. Tijd dus om in te grijpen, vindt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. En dat doet ze door een set strengere regels in te voeren die de niet-gevaccineerden onder druk moeten zetten. Zo verdwijnen de gratis sneltesten en wordt de 3G-regel de nieuwe norm. “Duitsland staat niet meer aan de top”, zei bondskanselier Angela Merkel dinsdag tijdens een persconferentie. “Er zijn verschillende landen in Europa die het beter doen.” Ze had het over de vaccinatiegraad. Momenteel is 55,1 procent van de Duitsers volledig gevaccineerd. Maar het begint er te slabakken. Ter vergelijking: België zit aan 64,1 procent. Daarnaast gaat ook het aantal besmettingen er de laatste weken omhoog en beginnen ze te vrezen voor een vierde golf. Dus moet er ingegrepen worden, vindt Merkel. Er zijn genoeg vaccins. Men wil bij de zestigplussers aan een vaccinatiegraad van 90 procent geraken en bij de twaalfplussers bij 80 tot 85 procent. Daarom doet de bondskanselier beroep op de nu al gevaccineerden in het land. Zij wil dat die hun vrienden, familie, collega’s, leden van de sportclub, jeugdvereniging,… aanmoedigen om zich ook te laten vaccineren. Maar het is duidelijk dat Merkel niet gelooft dat het alleen daarmee zal lukken. En dus komen er binnenkort nieuwe regels die de Duitse vaccinatiecampagne nieuw leven moeten inblazen.

Als eerste werd er beslist om de gratis sneltesten af te schaffen. Sinds maart kon elke Duitser wekelijks een gratis snelle antigeentest afleggen. Maar vanaf 11 oktober is dat gedaan. Nu bijna iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren, is het volgens de Duitse regering niet meer aan de belastingbetaler om die testen te bekostigen. Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor mensen die door bepaalde redenen zich niet kunnen laten vaccineren. Daarbij wordt er vooral gekeken naar zwangere vrouwen en kinderen. Alle anderen zullen hun test zelf moeten betalen.

Daarnaast wil Duitsland binnenkort ook meer inzetten op de 3G-regel: gevaccineerd, getest, genezen. Wie niet aan die voorwaarden voldoet, zal niet meer kunnen deelnemen aan een groot deel van het openbaar leven. Concreet zal je vanaf 23 augustus moeten kunnen aantonen dat je bij de 3G’s hoort voor binnenruimtes van gezondheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra), horeca, evenementen en feesten, cultuur, sport (zwembaden, fitnesscentra,…) en contactberoepen ( zoals bijvoorbeeld kappers).

Voor logies zal een test bij aankomst en twee testen per week tijdens het verblijf verplicht zijn voor niet-gevaccineerden. Grote sportevenementen mogen doorgaan met maximum 25.000 personen of een maximale bezetting van 50 procent. De 3G-regel zal gelden voor regio’s waar de incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op zeven dagen tijd) hoger ligt dan 35.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: