Top drie dingen die Suriname moet leren van Guyana’s olieboom

(MENAFN – Caribbean News Global) Door Arthur Deakin
Opgemaakt (google translate)
https://menafn.com/1102604269/Top-three-things-Suriname-must-learn-from-Guyanas-Oil-boom

Suriname heeft, net als Guyana, net voor de kust miljarden vaten winbare olie ontdekt. Dit heeft een golf van internationale investeerders aangetrokken die willen profiteren van de plotselinge hausse in de olie- en gassectoren. De massa buitenlandse aanwezigen op de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) is een teken van de schijnwerpers die schijnen op het kleine Latijns-Amerikaanse land met bijna 600.000 mensen. Bij een recente aanbesteding voor de ontwikkeling van acht offshore-blokken van het land waren de oliemajors Qatar Petroleum, TotalEnergies en Chevron de winnaars. Ondanks de belofte van de hernieuwde hulpbronnen had Suriname in 2020 echter de op één na slechtste economie in Latijns-Amerika, alleen achter het autoritaire Venezuela. Met een bbp-daling van 13 procent, hoge inflatie en een vijfde schuldsanering in de afgelopen 15 jaar, blijven de macro-economische vooruitzichten van het land slecht.

In april bereikte de nieuw gekozen centrumlinkse president Chan Santohki een financieringsovereenkomst van 690 miljoen dollar met het IMF, waarin de nodige bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen om het land weer op een duurzaam economisch pad te brengen. Hoewel de details niet volledig zijn bekendgemaakt, zullen de energiesubsidies die aan het staatsbedrijf voor elektriciteit zijn verstrekt waarschijnlijk worden geschrapt. Waarschijnlijk zal ook een brandstofbelasting van één Surinaamse dollar per gallon worden ingevoerd. Deze maatregelen zullen slecht worden ontvangen door de bevolking en kunnen sociale onrust veroorzaken.

De IMF-deal veroorzaakte ook opschudding onder obligatiehouders, aangezien het aanbeveelt dat Suriname zijn onbewezen oliereserves buiten beschouwing laat in zijn schuldhoudbaarheid en macro-economische analyse. De Surinaamse Eurobond-crediteuren, een groep obligatiehouders bestaande uit vooraanstaande financiële spelers zoals Franklin Templeton en Eaton Vance, zien de olievoorraden als een fundamenteel aspect van het vermogen van het land om zijn schuld terug te betalen. Daarom hebben ze in juni 2021 een “beëindigingsclausule” ingevoerd die de schuldbetalingen zal herstellen als de IMF-deal niet wordt heroverwogen.

Aangezien de Surinaamse regering overweegt om 400 miljoen dollar aan obligaties uit te geven die gekoppeld zijn aan de olieproductie, met een couponrente van 5 procent, is het redelijk om rekening te houden met de geschatte oliereserves van het land en niet alleen met bewezen vondsten. Als het terugbetalingsbedrag in de toekomst moet worden aangepast, naar boven of naar beneden op basis van nieuwe bewezen cijfers, moeten onafhankelijke mechanismen worden geïmplementeerd om de flexibiliteit om dit te doen.

De schuldeisers hoeven niet ver te zoeken om te zien hoe een onverwachte instroom van miljarden dollars het vermogen van de overheid om schulden terug te betalen kan verbeteren. In het nabijgelegen Puerto Rico, een eiland dat deel uitmaakt van de Verenigde Staten, heeft meer dan U$ 100 miljard aan federale rampenfondsen en COVID-19-hulpgeld de regering geholpen om recordoverschotten op de begroting te boeken. Deze fondsen zullen het gebied helpen een deel van zijn $ 74 miljard aan uitstaande verplichtingen terug te betalen. Net als in Puerto Rico is het voor de Surinaamse regering van fundamenteel belang om ook haar steentje bij te dragen aan het verbeteren van de welvaart en kwaliteit van leven van haar mensen.

AMI beveelt de volgende drie stappen aan:

Creëer een Sovereign Wealth Fund (SWF) dat werkt

Net als Guyana zal Suriname een goed gestructureerde, transparante SWF nodig hebben om zijn oliefondsen te investeren en tegelijkertijd te zorgen voor besparingen voor toekomstige generaties.

Leren van Guyana: Guyana’s Natural Resource Fund, geïmplementeerd door de Granger-administratie, is gevestigd op een in de Amerikaanse dollar gebaseerde New York Federal Reserve Account. Dit heeft de fondsen in een zeer gerenommeerde instelling gehouden en valutaschommelingen voorkomen. Het fonds staat ook een groter percentage van de uitgaven toe aan het begin van zijn ambtstermijn, waardoor onmiddellijk kan worden geïnvesteerd in de broodnodige maatschappelijke verbeteringen. Het beperkt de jaarlijkse uitgaven tot de grootste van de twee: i) het vijfjaarsgemiddelde van niet-aardolie-inkomsten of ii) drie procent van het projectsaldo van het fonds.

Het fonds wordt echter aangepast door de huidige Ali-regering, terwijl de eerste olie al is begonnen te stromen. De Ali-regering heeft gesuggereerd dat het fonds de soevereine rijkdomstructuur van Kazachstan, een autoritaire en corrupte staat, zou kunnen modelleren om meer uitgaven mogelijk te maken.

Wat Suriname in plaats daarvan kan doen: Hoewel Suriname al een Spaar- en Stabiliteitsfonds heeft opgericht voor zijn mijnbouwroyalty’s, zal de hoeveelheid rijkdom die wordt gegenereerd door zijn olievondsten exponentieel groter zijn. Met het huidige Spaar- en Stabiliteitsfonds kan de regering tot 15 procent van haar jaarlijkse middelen besteden, wat aanzienlijk hoger is dan de limiet van drie procent die is vastgesteld door het succesvolle Noorse SWF. Het is begrijpelijk dat een limiet van 3 procent misschien iets te laag is voor een land met een onderontwikkelde infrastructuur zoals Suriname, maar een plafond van 15 procent beperkt het vermogen van het land om zijn rijkdom te laten groeien aanzienlijk. Er moet een gematigder percentage worden ingevoerd om de huidige samenleving te laten bloeien en tegelijkertijd geld te besparen.

Daartoe moet Suriname een nieuwe wet aannemen die een specifiek fonds voor zijn oliebronnen creëert dat professioneel wordt beheerd door een onafhankelijke instantie zonder politieke connecties. De wet moet duidelijke drempels vaststellen voor het bedrag dat jaarlijks mag worden besteed en strikte verantwoordingsmaatregelen die ervoor zorgen dat de middelen transparant worden besteed. Het is ook van vitaal belang dat er een duidelijke afbakening is tussen de beheerders en politici van het fonds, waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat de oliefondsen worden misbruikt en uitgebuit. De benoeming van zijn vrouw door president Santokhi in de raad van commissarissen van Staatsolie, het staatsbedrijf, geeft aan dat Suriname op de verkeerde weg is. De mensen moeten verandering eisen voordat het te laat is.

Een lokale inhoudswet aannemen en de economie diversifiëren

Leren van Guyana: Aangezien de eerste olie pas in 2025 wordt geproduceerd, heeft Suriname een geweldige kans om naar zijn buurland Guyana te kijken om te zien wat wel en niet heeft gewerkt in zijn olie-ontwikkeling. Buiten de winningssectoren, zoals mijnbouw, heeft Guyana een landbouw- en dienstensector die niet hoogontwikkeld is. De lage niveaus van economische diversificatie van het land zullen het voor het land moeilijk maken om toekomstige schokken in de olieprijs op te vangen. Guyana heeft ook gefaald om vóór de eerste olie veel wetten ten uitvoer te leggen die een grotere lokale participatie en meer duidelijkheid voor investeerders mogelijk zouden hebben gemaakt. Het lokale inhoudsbeleid is bijvoorbeeld nog in overleg en zal waarschijnlijk nog vele maanden worden herzien. De nieuwe SWF-wet van Guyana, om zijn oliegelden te beheren, zal waarschijnlijk pas in 2022 worden goedgekeurd.

Wat Suriname in plaats daarvan kan doen: Het hebben van deze kaders vóór de eerste olie zal van fundamenteel belang zijn voor Suriname om op een gezonde manier te groeien. Het raadplegen van belangrijke private en publieke belanghebbenden, evenals de lokale gemeenschappen, zal het mogelijk maken realistische drempels te ontwikkelen waaraan kan worden voldaan door de huidige middelen van het land ter plaatse.

Om de ‘Nederlandse ziekte’ te voorkomen, ironisch genoemd naar de kolonisatoren van Suriname nadat hun productiesector achteruitging na de ontdekking van een enorme hoeveelheid aardgas, moet Suriname ook zijn economie diversifiëren buiten de olie- en gassector. Landbouw, onroerend goed, productie en mijnbouw zijn enkele van de belangrijkste sectoren die moeten worden gestimuleerd, zowel in termen van fiscale als regelgevende kaders.

Binnenlandse en regionale participatie zal op de lange termijn belangrijk zijn, maar nog meer zal de komst zijn van mondiale internationale spelers die de expertise en capaciteit hebben om de opleving van de economische ontwikkelingen op te vangen. Een lokaal inhoudsbeleid dat een redelijke deelname van lokale arbeidskrachten en bedrijven vereist en tegelijkertijd voorziet in een investeerdersvriendelijke regelgevingsvereiste voor buitenlandse investeerders, zal van fundamenteel belang zijn voor de industrialisatie en diversificatie van de economie.

Elimineer systematische corruptie

Leren van Guyana: De laatste en meest complexe factor betreft de eliminatie van de systematische corruptie die zowel in Suriname als in Guyana aanwezig is. Een cultuur van steekpenningen, patronage en nepotisme is het grootste gevaar voor de welvaart van beide landen. Raciale en politieke machtsstrijd in Guyana heeft het land er ook van weerhouden om sneller vooruitgang te boeken, aangezien projecten zijn vertraagd en verkiezingen zijn betwist.

Wat Suriname in plaats daarvan kan doen: Ten eerste zal een op samenwerking gebaseerde politieke benadering in Suriname enkele van de bureaucratische onderbrekingen in Guyana vermijden die vooral schadelijk zijn voor een economie die in zo’n snel tempo groeit. Ten tweede, in termen van corruptie, is het opzetten van internationale en binnenlandse verantwoordingsinstanties, naast het implementeren van het noodzakelijke kader dat misbruik van oliefondsen voorkomt, een oplossing. Onafhankelijke nieuwsuitzendingen en een robuuster onderwijssysteem hangen ook sterk samen met transparantieniveaus. Hoewel de Guyanese leiders in het openbaar veel van de juiste dingen hebben gezegd, zijn er in de praktijk tot nu toe weinig acties uitgevoerd. Suriname moet er nota van nemen om niet dezelfde fouten te maken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: