Reactie op redactioneel van DBS: “huis aan huis gevallen”

Op 21 juli schreef uw redactie een artikel met als kop: “huis aan huis gevallen”. Onder deze kop is een foto van mij geplaatst met als watermerk “dagblad Suriname”.

Graag verzoek ik u voor plaatsing van mijn reactie in extenso, zonder bewerking, omdat dit artikel naar mijn mening knaagt aan enkele basis journalistieke principes, zoals fair play en wederhoor.

  1. Dit artikel suggereert alsof ik de schrijver ben, daar er een foto van mij is geplaatst. DBS heeft vaker deze foto met mijn toestemming gebruikt met een analyse stuk van mij. Veelal plaatst men een artikel met een foto van de schrijver van zijn haar artikel erbij. Nu dus niet. Bij redactioneel is het vrij ongebruikelijk dat een foto van iemand staat. Als u een andere mening bent toegedaan, geen probleem, maar nogmaals: Ik ben NIET de schrijver van dit artikel. Nog minder kan de kop “huis aan huis teruggevallen” aan mij worden gekoppeld.
  • Mijn foto is destijds exclusief verstrekt aan een journalist van DBS en vertrouwelijk aan media eigenaar van DBS, om deze met toestemming en watermerk te mogen gebruiken als ik analyses maak of interview gaf/geef aan DBS. Dat zijn de authentieke afspraken. Hiervan is tot de publicatie van dit artikel niet afgeweken, en eigenlijk sinds het bestaan van DBS. Door de plaatsing van deze foto schendt DBS een code, een afspraak tussen interviewer en geïnterviewde, zich beroepende op waarschijnlijk een andere reden. Ik beschouw dit als amateur werk van DBS als pruts, en teken hevig protest aan.
  • Ruim 60% van het artikel gaat over iets anders dan over Diaspora of over Diasporafonds. Wanneer in de rest van het artikel, +/- 40%, de Diaspora geschetst wordt, dan is dit onderwerp denigrerend en vooral heel zwak zonder argumenten geformuleerd. DBS heeft meerdere malen mijn artikelen en Diaspora beschouwingen in positieve zin of neutraal gepubliceerd. Kijkt u maar naar de hits en publicaties. Nu de redactie een artikel maakt waarvan de foto niet past maar vooral de kop totaal niet overeenkomt met inhoud (vlag dekt de lading niet), getuigt dit van enige redactioneel zwakzinnigheid en tendentieus bezig zijn.
  • En nu komt het: terwijl DBS het redactioneel artikel plaatst, dus op 21 juli, liep tegelijkertijd een interview e-mailverzoek van DBS via redacteur Stanley Sidoel om vragen te beantwoorden d.d. 20 juli. Hoe is het mogelijk dat de (hoofd)redactie niet weet wat de ene redacteur doet? Wordt er langs elkaar gewerkt? Op 20 juli wordt er vragen gesteld en 21 juli publiceert DBS een onderwerp zonder mij te horen. Dan wacht u toch, even?
  • Inmiddels is de organisatie Diasporafonds en –Kapitaal breed uitgekomen met meer toelichting. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat Diasporafonds niet gaat over zwartspaarders, nog minder over geld onder een matras, maar giraal verkeer in acht zal nemen.
  • Diasporafonds is gebaseerd om rapporten, beschouwingen, studies en cijfers en dient een eerlijke kans te krijgen. Als het fonds niet lukt, dan hebben we tenminste geprobeerd. Niet geschoten is altijd mis. Geef dit fonds een kans en laat het Bestuur en de expertise uw redactie overtuigen. Het verzoek is om geen onsamenhangend verhaal en evenmin een journalistieke redactioneel artikel samen te stellen, met een kop, die DBS onwaardig is. Ik ben altijd bereid om een constructieve bijdrage te leveren richting uw medium zoals u altijd van mij gewend bent.

Publiciteitsdienst DiasporaFonds en –Kapitaal

            Mr. Robby Makka Msc

            Voorzitter

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: