De vuile straten van Paramaribo

Wanneer we de Surinaamse straten vergelijken met de wegen in andere landen in de regio, dan valt een ding wel op: wat zijn de straten van Suriname echt vuil. En dat is onvoorstelbaar terwijl de minister van OW klaagt dat hij teveel ambtenaren heeft. Het valt op dat over het algemeen de wegen van Suriname redelijk goed zijn geasfalteerd en redelijk breed zijn. Het verkeersmeubilair en de tekens die op de weg zijn aangebracht zijn vaak ook redelijk, vooral als de wegenbouwer deze direct heeft aangebracht. Het is van belang als we het toerisme willen bevorderen en Paramaribo een product is, dat de straten er schoon uitzien. Autoriteiten rijden de hele dag over de straten, maar de vuile straten vallen hen niet op. Heel vaak is er heel veel zand op de wegen. Dit hoopt zich op en de zandlagen worden dikker, vooral aan de zijkanten. Daardoor worden de afvoergootjes verstopt en in sommige gevallen begint er in de gleuven en op het asfalt gras te groeien. Het geheel levert heel lelijke plaatjes op, maar het schijnt alsof geen enkele ministerie daarvoor verantwoordelijk is. Dit verschijnsel zien we veel minder in het Caribisch gebied, maar wel in de Afrikaanse landen waar er veel puin op en langs de straat wordt gedumpt. Opvallend is dat het de ondernemers ook niet hindert dat er lelijke plaatjes worden geschoten met hun bedrijf erop. Deze bedrijven voelen zich niet geroepen om enkele keren in het jaar iemand voor 1 uur te vragen even de voorkant van hun bedrijf schoon te maken. Eigenlijk kunnen de ondernemers ’s avonds wanneer Paramaribo een spookstad is en verlaten, zelfs het deel van de straat voor hun zaak vegen en als het moet enkele keren per jaar met water wassen. De ondernemers van 1 straat kunnen een ondernemer inhuren die even snel enkele keren de straten grondig veegt en wast en het onkruid in de koeken en gaten weghaalt. Maar neen, het mooier en aantrekkelijker maken van dat deel van de wijk waar de ondernemers hun brood verdienen, dat is niet hun verantwoordelijkheid. Daarop zit men te wachten op lanti, want die moet zijn buurt komen schoonmaken. Eerder hebben wij aangegeven het te betreuren dat in het hart van Paramaribo, het ’s avonds zo donker en verlaten is. Dus zelfs een goede verlichting voor de eigen zaak zetten schijn teveel gevraagd te zijn. Paramaribo staat op de Unesco erfgoedlijst, maar niemand schijnt voor de stad verantwoordelijk te zijn. De dc die gaat over Paramaribo loopt waarschijnlijk ook niet regelmatig door de verschillende straten van Paramaribo. De vuile straten geven aan hoever de verantwoordelijkheid van de ondernemers gaat en hoe de infrastructuur- en verkeersautoriteiten hun taak zien. We zien dat Suriname 1 van de weinige landen is waar  op de social media het land in al zijn facetten wordt aangeprezen door personen of instanties. Iets als Visit Guyana, dus een Visit Suriname, hebben wij niet in Suriname. We doen een oproep aan de minister van OW en de dc om samen met de ondernemers in Paramaribo de straten schoon te vegen en te wassen en eigenlijk om hun liefde voor Suriname met daden te bewijzen. De wegen worden wel goed geasfalteerd, dus daar ligt het niet aan. We vragen ons wel af wat de vele OW-ambtenaren, de ambtenaren bij de dc en niet te vergeten de mensen van Wegenautoriteit doen. Iets dat ook onmogelijk en eigenlijk een dubbele gele kaart aan het adres van de dc is, is de vervuiling bij Waterkant in de buurt van de Heiligenweg. Dat is zo binnen 1 week door een ondernemer opgeruimd. Nu we eenmaal in de buurt zijn willen we ook een lans breken voor de Centrale Markt. We hebben een nieuwe marktmeester, maar we moeten snel aan het getto-imago van de markt een einde brengen. De Centrale Markt moet iets worden als de markt van Rotterdam. We bevelen de regering van Suriname en de marktmeester aan om even te googlen en dat in zijn hoofd te zetten. De broko-pernasi-mentaliteit met lappen en verven moet ophouden. Over de Waterkant die een promenade ontbeert hebben we al eerder gepleit dat het er wel komt, vooral waar een bedrijf bezig was met de verfraaiing van dit historisch deel van Paramaribo. Laat men de liefde voor Suriname en Paramaribo ook hier gaan tonen. In het kader van de vuile straten van Paramaribo overal willen we wel opsommen de taak van de Wegenautoriteit.  Wegenautoriteit werd in 1995 middels de wet in het leven geroepen.  Thans onderhoudt en beheert Wegenautoriteit 859,79 km aan primaire wegen. De werkzaamheden van Wegenautoriteit worden onderverdeeld in; het onderhoud van de primaire wegen in en buiten Paramaribo. Voorts moeten ze ook doen het onderhoud van bermen en daarnaast bruggen die in verbinding staan met de primaire wegen, duikers, verkeersvoorzieningen, wegmeubilair, ondergrondse infrastructuur en alle andere werkzaamheden die vallen binnen de taken van de wet ingesteld in 1995. Bij Wegenautoriteit staat professionaliteit hoog in het vaandel en gaat zijn daarom modern te werk. Zij maakt gebruik van de diensten van aannemers voor de uitvoering van haar werkzaamheden en functioneert als opdrachtgever en supervisor. Tevens heeft zij deskundige hulp aangetrokken in de vorm van consultants (ingenieursbureaus). De aannemers worden ingezet middels openbare aanbestedingen. Dit alles staat op de website van de organisatie. De vuile wegen van Paramaribo zijn toe te schrijven aan de Wegenautoriteit. We roepen deze organisatie op om te doen wat ze met veel fanfare op haar website aankondigt. De organisatie wordt aangeraden even te googlen op internet en plaatjes van bekende steden te bekijken. Zo schoon en opgeruimd kan Suriname ook zijn.    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: