Woordvoerder Actiegroep Collectieve Grondenrechten: “Vandaag de dag pinaren mijn mensen in het achterland”

De Actiegroep Collectieve Grondenrechten kwam zondag 8 augustus bij elkaar in de Palmentuin. De stappen die tot nu toe zijn gezet door de overheid komen nog niet serieus over bij de groep. De actiegroep stelde de regering op 14 juni 2021 een ultimatum waarbij aan de regering werd gevraagd om uiterlijk 9 augustus om 5.00 uur de collectieve grondenrechten bij wet vast te stellen.

“Nog steeds is er sprake van uitgifte van concessies”, laat de woordvoerder, Gilliano Zaalman,  an de actiegroep weten. “Laatstelijk was dat nog het geval in het gebied van Alfonsdorp. Suriname is groot en we hebben het gedeeld, maar men moet respect hebben voor de delen waar wij nu wonen.” De ongelijkheid wordt benadrukt. De actiegroep is opgericht nadat de vorige minister  Grond- en Bosbeheer in opspraak raakte. Dat er gronden zijn uitgegeven in inheemse gebieden zal de groep niet zonder tegenacties laten. Vandaar dat er een ultimatum is gesteld.

Mooie verhalen

“Telkens moeten er mooie verhalen van bestuurders aangehoord worden. We horen steeds dat inheemse broeders en zusters de eerste bewoners zijn en op den duur hebben wij geen zin om hiernaar te luisteren.” Zaalman haalt aan dat het binnenland wordt vernietigd. “Wie zijn de beschermers van de natuur?”, vraagt Zaalman. “De inheemsen”, bevestigt hij. “Omdat het ons gegeven is.” Hij merkt op, dat wanneer iets iemand toebehoort deze het zal koesteren, maar dat wanneer een persoon iets toegeschoven krijgt deze het zal vernietigen. “Vandaag de dag pinaren mijn mensen in het achterland, de bossen worden opengestoten en alle wild trekt weg. De wateren voor de vissen, maar ook de gronden, raken vergiftigd waardoor ook niet meer geplant kan worden” luidt Zaalman de alarmklok. “Wat wil je dat deze mensen moeten doen?” De mensen zoeken naar andere wegen om te leven, maar dit blijkt een ongezonde levensstijl te zijn naar inheemse begrippen. 

Geïmporteerde kippenbouten

“Die mensen moeten nu geïmporteerde kippenbouten eten”, laat de woordvoerder weten. Gewezen wordt op de kosten die dit met zich meebrengt om al dit voedsel naar het binnenland te transporteren. Bovendien wordt gewezen op de eenheid die inheemsen al eeuwen vormen met de natuur. “Als onze voorouders het wilden, dan hadden ze de natuur toch al lang geleden kunnen vernietigen ?”, vraagt Zaalman retorisch. Hij benadrukt dat niet tegen ontwikkeling te zijn. “Maar, bijna wil ik zeggen dat men ons uit het achterland wil om vrij spel te hebben.” Als dit klopt, dan waarschuwt hij voor het gebrek aan kennis over de natuur. De inheemsen weten als geen ander hoe de balans te houden om natuurrampen te voorkomen. “We moeten rekening houden met de generaties die nog na ons moeten komen, want wat zullen zij aantreffen als het zo doorgaat?”

In voordeel van wie?

Ook vraagt hij zich af wie voordeel heeft aan de huidige manier waarop zaken lopen. “Komt het ten bate van het gehele volk? Of is het voor slechts een kleine groep ?” Hij noemt het een ongelijke situatie, maar wijst erop dat de inheemsen een soeverein volk zijn. “Als het zo doorgaat zullen we niet meer wachten.” Zaalman licht toe, dat het erop lijkt alsof de bescherming die de Grondwet biedt niet geldt voor de inheemsen. “Vandaag de dag zijn wij geletterd en zullen we ze confronteren en aanvechten.”

Eenheid

Hij deelt mee dat er eenheid is onder de inheemsen. “En wij hebben altijd geprotesteerd.” Hij maakt duidelijk dat de tijd van protesteren voorbij is. “We zouden het eerder als een belediging moeten zien als we moeten bemiddelen voor onze rechten als eerste bewoners van Suriname.” Zaalman merkt op dat de overheid dankbaar zou moeten zijn voor wat inheemsen in het verleden voor Suriname hebben betekend. 

De Rode Oorlog

Hij verwijst naar het verdrag dat inheemsen hebben getekend met de toenmalige koloniale overheid na 11 jaren strijd tijdens de ‘Rode Oorlog’. “We zien vervalsing van de geschiedenis.” De woordvoerder van de actiegroep zegt met klem, dat niet zomaar Afrikanen naar Suriname zijn gehaald, maar dat er eerst 11 jaren strijd is geleverd. “Drie inheemse volken, de Lokono, de Kalinja en de Warau verenigden zich om vrede te sluiten met gouverneur Van Sommelsdijck.” Tot 1975 leefden de Inheemsen als vrije mensen waarna bepaald werd dat deze verdragen werden verworpen zonder met de mensen die hiervoor strijd hebben geleverd te overleggen, maakt Zaalman duidelijk. Dat nu de doelgroep wordt gedwongen om via de politiek zijn recht te zoeken, zit de woordvoerder van de actiegroep niet lekker. “We waren eens met 800.000 inheemsen maar door genocide bestaat de groep nu uit slechts 28.000 personen.” 

Zaalman zegt blij te zijn, dat verschillende inheemsen hiertegen gezamenlijk ten strijde trekken. “We zullen niet wachten totdat de regering de VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname) uitnodigt, wij zullen in actie komen”, merkt de woordvoerder op. “We hebben al genoeg geprotesteerd en petities ingediend. Die fase zijn wij gepasseerd.” Zaalman stelt dat de VIDS reeds een concept plan heeft opgesteld waarin de groep zich kan vinden. “Het ultimatum is overschreden”. Bekeken wordt, zo laat de woordvoerder weten, welke acties zullen volgen, om te bewerkstelligen dat de rechten van de inheemsen door de regering erkent zullen worden.  

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: