VOSOV Bushouders vandaag naar Onafhankelijkheidsplein

Willen tussentijdstarief van SRD 7,50 en bedrijfscompensatie

Particuliere bushouders aangesloten bij de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV) vinden dat het te lang duurt dat de overheid nog geen nieuwe bustarieven heeft vastgesteld. Ze trekken daarom vandaag, dinsdag 10 augustus, in een vreedzame protestactie naar het Onafhankelijkheidsplein om bij de autoriteiten niet alleen aandacht hiervoor te vragen, maar ook aan hen het voorstel te doen voor een tussentijds tarief. Het huidige bustarief voor Paramaribo en wijde omstreken van SRD 5 is niet langer houdbaar. 

Huidige tarieven niet reëel

Alle actoren in de sector openbaar vervoer, inclusief de overheid, zijn het erover eens dat vanwege de prijs- en koersontwikkelingen van de laatste maanden het huidige bustarief van SRD 5 voor een stadsrit niet meer reëel is, en aangepast dient te worden. Al langer dan twee maanden is het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) in overleg met transportorganisaties over aanpassing van de tarieven. In de wandelgangen en op straat wordt er zelfs gesproken dat partijen het al over eens zijn dat het bustarief naar SRD 10,80 moet worden bijgesteld, maar de goedkeuring en de implementatie door de regering blijft maar uit.

TCT-minister Albert Jubitana heeft zowat een maand geleden in het parlement gezegd dat het overleg met de transportorganisaties zeer constructief verloopt en dat de regering zich ervan bewust is dat de huidige bustarieven niet meer reëel zijn gezien de prijs- en koersontwikkelingen. Hij zei echter de nieuwe tarieven draaglijk moeten zijn voor de portemonnee van de passagiers. Niet lang daarna verklaarde president Chandrikapersad Santokhi ook in de Nationale Assemblee , dat bij een verhoging van de bustarieven vooral studenten en scholieren ontzien moeten worden. Er zou gekeken worden naar een systeem van subjectsubsidie voor deze doelgroepen. Sindsdien is het stil gebleven rond deze kwestie.

Het bushoudersbedrijf

Suraj Sahadewlal, voorzitter van de VOSOV, vindt dat het te lang duurt. De huidige tarieven zijn absoluut niet langer houdbaar. Hij kan ergens het dilemma waarmee de overheid zit begrijpen, maar benadrukt dat bushouders een bedrijf draaien en niet maandenlang onder de kostprijs hun diensten kunnen leveren. Hij verduidelijkt dat het bushoudersbedrijf één is waar de bushouders met kostendekkende tarieven in staat moeten zijn om niet alleen hun bussen te onderhouden en in goede rijdende staat te houden, maar dat die na een bepaalde tijd met nieuwe te vervangen. Sahadewlal zegt verder, dat bushouders met meerdere verhoogde kosten te maken hebben, zoals keuringskosten en verzekeringskosten. De meesten hebben werknemers in dienst. Verder moeten ze in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin voorzien. Medische voorzieningen dienen ze ook zelf te bekostigen. Volgens Sahadewlal is er nogal veel onbegrip bij de samenleving over het bushoudersbedrijf, Volgens cijfers van TCT zijn er 1.390 busvergunningen uitgegeven. Er zijn circa 900 buseigenaren (busbedrijven) die circa 400 buschauffeurs in dienst hebben.

Overbruggingsperiode

Tijdens de vreedzame protestactie van dinsdag zegt Sahadewlal dat de VOSOV een petitie zal aanbieden aan president Santokhi. Daarin zal aan de president het voorstel worden gedaan om voor de duur van één jaar het tarief voor de stadsrit van SRD 5 naar SRD 7,50 te brengen en dat het verschil met SRD 10,80 volgens een bepaald rekenmodel als bedrijfscompensatie aan de bushouders wordt toegekend. Het bedrag van SRD 10,80 waarop het nieuwe bustarief zou moeten komen is gebaseerd op het bedrag van US$ 0,45 welke de Kamer van Koophandel en Fabrieken indertijd heeft uitgerekend en toen de koers van de Amerikaanse dollar nog SRD 2,80 was. Het bustarief was toen SRD 1,25 voor de stadsrit. Nu de koers rond de SRD 24 ligt, zou het nieuwe tarief derhalve rond de SRD 10,80 moeten komen te liggen.

Het tussentijds voorstel dat de VOSOV bushouders dinsdag de president willen doen toekomen gaat uit voor een periode van één jaar. Deze periode van één jaar is gerelateerd aan de verlenging van de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand die vorige week met één jaar is verlengd. In het tussentijdse voorstel van de VOSOV wordt ervoor gepleit, dat binnen deze termijn van één jaar er gewerkt wordt aan een structurele oplossing van de tarievenproblematiek. Er zal een vast rekenmodel moeten worden vastgesteld met alle vaste en variabele kostencomponenten voor het bushoudersbedrijf. Bij fluctuaties van prijzen en koersen is het dan makkelijker de uiteindelijke kosten te berekenen. “Een dergelijk rekenmodel ter bepaling van de tarieven voor het openbaar transport zou bij wet vastgesteld moeten worden”, aldus Suraj Sahadewlal.   

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: