Marcellino Nerkust (FOLS): “Het is een diploma punt uit, we moeten geen Surinaams ding ervan gaan maken”

Op de VWO-scholen is het slagingspercentage dit jaar met 10% gestegen. Het vorig schooljaar slaagde 72,3% van de leerlingen meteen. Dit jaar behaalde 82,6% meteen de eindstreep. Opmerkelijk genoeg is dit resultaat bereikt, terwijl de schooldeuren nauwelijks open waren vanwege de Covid-pandemie..

In gesprek met Dagblad Suriname geeft FOLS-president Marcellino Nerkust (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) zijn kijk hierop. “Het is een resultaat dat bereikt is onder bepaalde omstandigheden.” Nerkust geeft aan, dat heel wat scholen afstandsonderwijs hebben verzorgd. Hij stelt dat de focus niet gelegd moet worden op wat de studenten niet hebben gehad aan leerstof, maar dat de nadruk gelegd moet worden op wat de studenten geleerd hebben.

“Wat ze hebben geleerd in de Corona-periode is een stukje zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, doorzettingsvermogen, veerkracht om om te gaan met onzekerheid.” Volgens Nerkust hebben al deze factoren ertoe bijgedragen dat het percentage is gaan stijgen. Ook geeft hij te kennen, dat sommige onderdelen binnen de leerstof van de verschillende vakken, achteraf bekeken misschien gewoon een ballast was. “Misschien was het al jaren niet nodig, dus hebben ze nu puur eruit gehaald wat studenten nu nodig hebben voor hun vervolgstudie.”

Op de vraag of een ‘Covid-diploma’ tot een volwaardig diploma gerekend kan worden zegt Nerkust: “Ik neem de term Covid-diploma van niemand over, we moeten ophouden en voorzichtig zijn met dit soort van dingen. Het moment dat we gaan praten over een Covid-diploma dan plak je gelijk een etiket van niet geheel volwaardig op het diploma van zo’n leerling.” Nerkust stelt dat wanneer een leerling de arbeidsmarkt gaat opzoeken, omdat zo’n leerling om allerlei redenen niet verder kan studeren, problemen kan krijgen. Men kan met andere ogen gaan kijken naar zo’n diploma, als het een Covid-diploma wordt genoemd. Hetzelfde geldt ook voor studenten die naar het buitenland trekken om verder te studeren.

“Het is een diploma punt uit, we moeten geen Surinaams ding ervan gaan maken. De leerlingen hebben een diploma behaald en we moeten het diploma geen etiket geven van ‘niet geheel volwaardig’, want daarmee hebben we onze leerlingen niet geholpen. Ze kunnen niets doen aan de situatie, het is op ons allen afgekomen, op allerlei manieren hebben ze toch hun best gedaan om de eindstreep te behalen.” Nerkust geeft tot slot aan, dat de leerkrachten hun best zo goed mogelijk hebben gedaan om de lessen over te dragen aan de leerlingen en dat er zeker wel hier en daar misslagen zullen zijn. “Maar waar heb je dat niet?”, aldus Marcellino Nerkust.

SK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: