Absurd: President, vicepresident en Assemblee-voorzitter reiken grondpapieren uit

Grondpapieren zijn vrijdag 6 augustus uitgereikt aan personen te Moengo in het district Marowijne. De president, vicepresident, Assemblee-voorzitter en de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) waren aanwezig en hebben persoonlijk de beschikkingen uitgereikt. 

Dagblad Suriname sprak met enkele burgers hierover. Dat er grondpapieren zijn uitgereikt is op zich geen probleem, zegt een man. “Dat is helemaal goed, iedereen heeft recht op een stukje grond in dit land. Mensen moeten jaren wachten om in aanmerking te komen voor een stukje grond.” Wat hem dwars zit is dat er een show van is gemaakt. 

Geldverspilling en propaganda 

Het organiseren van zo’n ceremonie rond het uitgeven van grondbeschikkingen is verspilling van tijd en de precaire middelen van de staat, zegt een ander. 

”Het is een waste of time dat de president, vicepresident en de voorzitter van de Nationale Assemblee grondbeschikkingen gaan uitreiken helemaal op Moengo. De burgers kunnen/moeten worden opgeroepen om hun beschikking te halen bij het domeinkantoor. In dit geval zouden de beschikkingen ook kunnen worden uitgereikt door de districtscommissaris. Dat kost de staat bijna geen cent. Het blijkt dat deze regering zich ook populistisch gedraagt en nu al bezig is met verkiezingspropaganda. Handelingen die de districtscommissarissen zouden kunnen doen als vertegenwoordiger van de regering worden door de president en vicepresident gedaan. Waarom zijn er nog districtscommissarissen? Wanneer gaan Surinaamse politici eindelijk inzien dat het regeren van een land een doodserieuze zaak is? Vooral een land in crisis”, aldus een kritische burger. 

Blijkbaar hebben de president, vicepresident en ministers weinig te doen op kantoor, waardoor ze zich kunnen bezighouden met het uitreiken van grondpapieren. 

VP

error: Kopiëren mag niet!