OW-minister maakt werkafspraken met uitvoerders maaiwerk

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft afgelopen donderdag, 5 augustus, tijdens een bijeenkomst met contractors voor maaiwerkzaamheden enkele werkafspraken gemaakt. Een paar maanden geleden gaf de bewindsman aan, dat aan het uitvoeren van grote projecten, waarbij het betalen van belasting verplicht is, openbaarheid gegeven zal worden.

Nu zijn nieuwe overeenkomsten getekend tussen de aannemers en het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) dat belast is met maaiprojecten binnen het OW-ministerie.

Voorafgaand aan de contractondertekeningen zijn richtlijnen gegeven met een PowerPoint-presentatie, waarin de maaiers van technische vaardigheden zijn voorzien. Ook is aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten tijdens werkzaamheden, zowel de werker als de burger of weggebruiker dienen beschermd te worden.

Behalve dat het werk goed gedaan wordt is controle uitoefenen zeer belangrijk. Indien er zaken zijn waarbij de contractor niet uitkomt of kan beoordelen, dient terstond contact te worden opgenomen met de leiding van het directoraat Openbaar Groen & Afvalbeheer (OGA). Indien zich situaties voordoen waarbij locaties nog net niet vallen binnen het gegeven opdrachtgebied, kunnen aannemers in overleg treden met de directie van OGA, zodat er goedkeuring en zekerheid is om de werkzaamheden uit te voeren. 

De bewindsman zei, dat in de afgelopen periode veel kritiek is geleverd op het maaien van bermen. Deze werkzaamheden konden vanwege beperkte financiële middelen niet uitgevoerd worden. Nu zijn de middelen hiertoe wel vrijgemaakt.

Ondanks het feit dat voor alle districten een aanbesteding is gehouden, lukt het niet om landelijk te opereren. Vandaar dat gekozen is voor de meest urgente werkzaamheden in de districten. “Verder zal er om de drie of zes maanden een evaluatie plaatsvinden, waarin de contractors hun problemen, suggesties en aanbevelingen kunnen deponeren. Situaties die zich voordoen tijdens het uitvoeren van maaiwerkzaamheden kunnen op deze manier worden aangegeven. Het ministerie kan vervolgens werken aan de verbetering van het bestek bij de eerstvolgende aanbesteding en het ontwikkelen van een duurzaam beleid”, aldus minister Nurmohamed. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: